Det gjentok Trond Ramsland flere ganger da han på egenhånd holdt sin innledningsprosedyre i Gulating lagmannsrett i dag.

Under forrige rettsrunde ble det klart at avdøde Ingse Rønnestad hadde oppholdt seg en tid på krisesenter. Flere venner og familie fortalte om en kvinne som var preget av frykt, og som var blitt utsatt for vold.

— En serie med rykter og usannheter. Det er ingen substans i dette, hevdet Ramsland i retten i dag.

Detaljert

I likhet med hva som skjedde i tingretten i november, gikk Ramsland til dels ekstremt detal-jert til verks da han redegjorde for årene med Ingse Rønnestad.

Retten fikk høre Ramslands personlige betraktninger om situasjonen i Forsvaret, om sine egne utdanningsvalg helt tilbake til 80-tallet andre ting som lagdommer Jon Atle Njøsen forsiktig antydet at kanskje lå litt på siden av saken.

Ramsland kom også med kraftige beskyldninger mot eks-konen, akkurat som i tingretten.

- Jeg var ikke der

Etter at Trond Ramsland hadde holdt det gående i et par timer på dette viset, overtok aktor Randi Gabrielsen.

— Kan jeg spørre deg om noe, Ramsland? Hva er egentlig essensen i det du sier?

— At din tiltale ikke er holdbar, den bygger ikke på relevant informasjon, den har ikke hold i virkeligheten.

— Hva med parkeringsbilletten som som ble funnet i lommen din, med stempel fra CityPark noen før minutter Ingse Rønnestad ble drept?

— Jeg har ingen kjennskap til den. Jeg har ikke vært på CityPark da drapet ble begått, det ute-lukker jeg. Politibetjentene som pågrep meg har heller ikke skrevet beslagsrapport om billet-ten. Det ble ikke funnet noen parkeringsbillett i Aurland.

— Politiet i Hordaland politidistrikt har skrevet den beslagsrapporten du nevner.

— Jeg er helt overbevist om at det ikke er funnet noen parkeringsbillett i min lomme.

Kjent med våpen

Like kategorisk nektet Ramsland for ammunisjons- og våpenfunn politiet har gjort i boligen hans. Aktor Gabrielsen undret videre på hvilket kjennskap Ramsland hadde til våpen.

— Sikkert bedre enn de fleste. Torpedoer, granatkastere, raketter...

— Jeg tenkte på håndvåpen, presiserte aktor Gabrielsen.

Ramsland ramset så opp alle våpnene han hadde benyttet seg av i tjeneste i Forsvaret.