• Den tette kontakten mellom kommunen og golfklubben var uheldig, sier daværende leder for fylkeslandbruksstyret, Atle Mildestveit.

I 1995 fikk han et enstemmig styre med seg på å vende tommelen ned for forslaget til reguleringsplan for golfbanen.

— Det forelå en kommunedelplan der det var satt av areal til en golfbane. Den var et kompromiss for å hindre at landbruksmyndighetene skulle levere innsigelse. Få år etter dette ville de utvide arealet. Det var klart vi måtte reagere.

-Klubben hadde monopol

Mildestveit sier det var hensynet til jordvernet som fikk fylkeslandbruksstyret til å levere innsigelser. Men Mildestveit leverte også fra seg en rekke kritiske merknader til kommunens håndtering av saken.

— Golfklubben satt med monopol på golffaglig kompetanse. Vi ba om alternative innspill. Vi hadde en rekke andre tomteområder vi ville ha vurdert. Vi stilte og spørsmål ved om det var bruk for mer areal. Men Fana Golfklubb hadde styringen, og det rettet kommunen seg etter.

Mildestveit var ikke klar over at Fana Golfklubb også var gitt ansvar for kontakten med grunneierne. De representerte kommunen i denne kontakten, og hadde kommunens ekspropriasjon i ryggen om forhandlingene med grunneierne om leie av areal strandet.

Fikk kjeft

— Dette var klart uheldig. Jeg er overrasket over at kommunen lot en part få så sterk innflytelse. Det kan heller ikke være i tråd med gode saksbehandlingsregler at golfklubben satt i styringsgruppen for reguleringsplanarbeidet.

Han påpeker at han tok dette opp da saken første gang passerte hovedutvalg for byutvikling på 90-tallet.

— Da gikk jeg ganske langt i å antyde at det som her skjedde ikke fulgte boken. Den gang fikk jeg mange sterke reaksjoner på mine innvendinger, sier Mildestveit.

Trond Tystad ledet hovedutvalg for byutvikling da reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret i 2000. Han mener det er uheldig at Trygve Tønjum ikke har vært åpen om sine økonomiske interesser i saken.

Politikerne burde visst

— Den erklæringen han avga i 1992 om at han ikke skulle ha økonomiske interesser i prosjektet - også i fremtiden - forplikter. Hadde politikerne visst om disse interessene, er jeg sikker på at vi hadde tatt en ekstra runde med spørsmål, men jeg tror ikke resultatet i bystyret hadde blitt annerledes, sier Tystad.

— Bystyret ville tross alt ha en golfbane, og denne løsningen med at Repelen ble omregulert til boligformål var en del av et grunneierkompromiss som gjorde det mulig å realisere golfbanen, legger han til.

Tystad sier han ikke ønsker å legge seg for mye opp i det som er granskningstemaet for kontrollutvalget. Han mener det ikke er uvanlig at idrettslag er inne i styringsgrupper for idrettsanlegg, men i etterpåklokskapens lys, mener han kommunen burde tatt grunneierkontakten, ikke golfklubbens representanter.

JA TIL GOLFBANE: Reguleringsplanen for golfbanen ville blitt vedtatt uansett, mener Trond Tystad, som ledet hovedutvalg for byutvikling i 2000. Men politikerne burde visste om Trygve Tønjums private interesser i tomteområdet Repelen, som vi her ser i bakgrunnen. ARKIVFOTO: SILJE KATRINE ROBINSON