Øystein Eldevik mener byggingen av turstien har forårsaket sprekker imuren og bunnen i elveleiet bak huset hans. I tillegg mener han at arbeidet har ført til kraftigere vannsig mot eiendommen i Riplegården.

— Sprekker i mur og grunn

Stridens kjerne er et gammelt elveløp bak eiendommen. Huset ble bygget påmidten av 80-tallet.

SPREKKER: - Vi har bodd her i 25 år, og vi har aldri opplevd så stor vannføring i bekken bak huset som nå, sier beboer Øystein Eldevik.
Ove Sjøstrøm

På baksiden av huset er det støpt en mur som skillerbekken fra huset. Problemet, ifølge Eldevik, er arbeidet med turstien påLøvstakksiden har ført til store mengder vann i elveleiet. Dessuten er muren oggrunnen bak huset svekket av sprengningsarbeidet.

— Vi har bodd her i 25 år, og vi har aldri opplevd så storvannføring i bekken bak huset som nå. Arbeidethar ført til svekkelser i mur og grunn slik at vann renner rett inn påeiendommen vår, sier Eldevik.

Han tar oss med bak huset og peker på en sprekk i muren.Kommunen har vært på befaring og avviser at de kan lastes for de påståtte problemene.

I en e-post til BT skriver Grønn etat:

— Det er,slik vi ser det, ingen påviselig sammenheng mellom påståtte ulemper for nabo ogbygging av Løvstien, skriver Leiv Haugland, fungerende seksjonsleder hos Grønn etat.

- Stadig mer ekstremvær

Bergen kommune mener at klimaendringer har ført til mer nedbørsiden 1980-tallet og dermed mer vann på eiendommen til Eldevik. I et brev fra kommunen i desemberi fjor, heter det:

«At det forekommer stadig mer ekstremvær med påfølgendeusedvanlige nedbørsmengder, er i alle tilfelle utenfor Bergen kommune sinkontroll.»

På spørsmål fra BT modererer kommunen klimaendringer somårsak, og presiserer i e-posten:

— Vi oppgir klimaendringer som en mulig årsak til depåståtte ulemper, skriver Haugland.

Føler seg overkjørt

Eldevik sier han er blitt møtt med liten forståelse fraBergen kommune.

— Jeg føler meg overkjørt. Som legmann har ikke jeg mulighettil å svare på tekniske innviklede brev og paragrafer. Det jeg ser er en øktvannmengde mot min eiendom etter at Løvstien ble bygget, sier han og leggertil:

— Jeg synes kommunen bør ta ansvar og lede vannet bort fraeiendommen min.

— Hva med påstanden om klimaendringer?

— Jeg tviler ikke på at klimaendringer er et faktum, men jegforstår ikke hvorfor Bergen kommune kobler det til denne saken og min eiendom.Dette er en avsporing, sier han.

Eldevik vurderer å sette hardt mot hardt.

— For å sikre hus og hjem vurderer jeg å støpe en ny murlengre oppe i elveleiet som vil hindre vann å renne inn på vår eiendom.

— Da unngår du mer vann på tomten?

— Ja. Men problemet er da at en av tilkomstveiene tilLøvstien blir ubrukelig, sier han.

Tilbyr faglig assistanse

Grønn etat hevder de hele tiden har ønsket å hjelpe Eldevik.

— Klager ervidere tilbudt faglig assistanse dersom han selv ønsker å utbedre bekkeløpetforbi egen eiendom. Klager er også tipset om at vår entreprenør kan værebehjelpelig med å utføre disse arbeidene. Her vil det ligge en stor økonomiskbesparelse da entreprenøren allerede har maskiner og utstyr i området, skriverHaugland.

Grønn etat mener de har strukket seg så langt de kan:

— Som nevnt tidligere ser vi ingen sammenheng mellompåståtte ulemper for nabo og bygging av Løvstien. Vi har likevel på fagliggrundig måte redegjort for mulige årsaker til de påståtte ulemper, skriver han i e-posten til BT.

— Det er nytt for meg at kommunen tilbyr faglig assistanse. I tillegg bør kommunen legge elven i rør dersom det nåværende elveleie skal benyttes. Jeg håper de tar kontaktmed meg direkte og ikke via BT, sier Eldevik

I RØR: Vannet blir ledet under turstien og ned mot huset til Eldevik. Vannet følger et gammel bekkefar.
Ove Sjøstrøm