— Narkomane har de samme rettighetene som alle andre leietakere. Man må ha en god grunn for å kaste ut folk. At de har et rusproblem er ingen grunn i seg selv.

Høisæther mener utleiefirmaet som kastet ut Roger Rolland har gått langt over streken, og sier deres håndtering av saken er helt uakseptabel.

— Det er slett ikke lov å kaste ut leietakere med to timers varsel, og det å gå til angrep på folk er jo rent kriminelt. Men jeg kjenner til Brødrene Hatlem, og vi har fått en del henvendelser om hvordan de behandler leietakere. Vi anbefaler folk ikke å leie av dette firmaet, sier Høisæther.

Han blir likevel ikke overrasket når han hører om episoden, og sier det er lovløse tilstander i leiemarkedet i Bergen.

— Vi har hørt liknende historier før. Også andre leieboere, som ikke er narkomane, har opplevd å bli fysisk angrepet. Mange blir veldig redde når de blir utsatt for noe slikt.

Høisæther mener de narkomane er i en spesielt utsatt situasjon.

— Det er veldig mange som ikke vil ha dem som beboere, selv om de oppfører seg ordentlig og ikke plager noen. Og hvis de først kommer seg inn på et sted, blir de ofte truet og presset ut igjen.