– Nå kommer hverdagen til byrådet. De klarer ikke å opprettholde alle løftene de har kommet med i valgkampen og i byrådserklæringen, sier Terje Ohnstad (Ap).

Han viser blant annet til kuttene innen helse og omsorg, som utgjør 42 millioner kroner. I byrådserklæringen er det dessuten varslet en halvering av eiendomsskatten. Det legges nå på is.

– Men vi mener jo at byrådet kunne innført den nye taksten og fått inn mer penger på eiendomsskatt, sier han.

Skolebekymring Oddny Miljeteig (SV) er særlig bekymret over tre av de varslede kuttene:

  • Innen sosialhjelp, som innebærer at satsene ikke blir økt utover indeksregulering.
  • Utsettelsen av bofellesskap for psykisk utviklingshemmede, som gir en driftsinnsparing på seks millioner. – Brann-festen kostet halvparten. Det sier noe om prioriteringene, sier Miljeteig.
  • De uspesifiserte kuttene på skole, som høyst sannsynlig betyr at en skole må legges ned.Hans-Carl Tveit (V) peker også på skolekuttene som mest bekymringsfulle. Han er særlig skuffet over at tilskuddet til leksehjelp reduseres. Det har tidligere blitt fremhevet som et viktig tiltak, ikke minst for å integrere innvandrere.

– Også miljøprosjektet Grønn barneby og demokrati opplæringen i skolene utraderes, sier Tveit.

Mathias Furevik (Rødt) mener byrådet ikke bare kan skylde på økte byggekostnader.

– I stedet for å sette alt ut på anbud i et opphetet byggemarked, kunne man gjennomført vedlikeholdstiltak med egne folk, sier han.

HÅVARD BJELLAND (ARKIV)