— Jeg fikk 360 timer samfunnstjeneste. Den straffen skal jeg ta på strak arm, hvis det trengs, sier Tove Johansen.

Hun tror ikke hun vil få problemer med myndighetene i Peru og dommen derfra, selv om hun brøt vilkårene for prøveløslatelsen da hun forlot landet.

— Det kan jeg ordne opp i med hjelp av advokaten min her i Bergen, og advokaten min i Peru, sier Johansen.

Førstestatsadvokat Walter Wangberg utelukker at Johansen kan bli utlevert til Peru for å sone resten av fengselsstraffen.

— Norge utleverer i utgangspunktet ikke norske borgere. Myndighetene i Peru må eventuelt begjære at hun skal sone den resterende delen av straffen i Norge, men det spørs om de finner det formålstjenlig å gjøre det, sier Wangberg.

Hva som skjer med den norske dommen for amfetamin fra 1998, er derimot usikkert. I dag skal Tove Johansen møte sin advokat for å få klarhet i hva som vil skje.

— Jeg håper dommen kan være foreldet. Hvis ikke har vel alle godt av å gjøre litt samfunnstjeneste, sier Johansen.