• Klar saksbehandlingsfeil, sier jussprofessor Jan Fridtjof Bernt. Han mener kommunen nå bør gå gjennom alle naboprotestene som forsvant i byggesaksarkivet.

BT kunne i går fortelle at 674 naboprotester i byggesaker har havnet i en arkivskuff siden 2003. Rutinesvikten har trolig ført til at en rekke byggesaker har gått gjennom, uten at merknadene er blitt hørt.

— Dette er en klar saksbehandlingsfeil, der vedtaket blir truffet uten at en kjenner til alle relevante saksopplysninger, sier professor Jan Fridthjof Bernt, som er ekspert på forvaltningsrett.

Han mener kommunen nå bør gå gjennom de feilarkiverte merknadene, for å se om tabben har fått konsekvenser for utfallet.

— Kommunen må ta seg tid til å gå gjennom sakene. Har de gjort en feil, må de vurdere om noe kan eller bør gjøres, sier Bernt.

Det kan likevel holde hardt for dem som nå ser et håp for å få omgjort en tapt byggesak.

— Du må regne med at det skal svært mye til for å få omgjort avgjørelser i byggesaker hvis tiltaket først er satt ut i livet. Men kommunen bør gå gjennom og sjekke dette, og hvis det er gjort grove feil på grunn av dette, kan det tenkes å bli et spørsmål om erstatningsansvar overfor skadelidende nabo, sier han.

- Ta kontakt

Byggesaksjef Anne Iren Fagerbakke sier det er naturlig at de nå følger opp sakene, men at ansvaret for det ligger hos sentralarkivet i kommunen.

Hun tror ikke rutinesvikten har ført til store skader, fordi utbyggerne er pålagt å sende videre alle merknadene fra naboene.

Det er kun i saker der utbyggeren unnlater å gjøre det, den ekstra kopien naboene sender direkte til kommunen kan få betydning.

— Det er ikke noe stort problem at utbyggere ikke sender videre merknadene til oss.

— Hvordan kan du vite det?

— Da hadde vi fått mange flere reaksjoner, sier Fagerbakke.

Byggesaksjefen utelukker ikke at noen av de 674 arkiverte merknaden har stoff i seg til å få gjenopptatt byggesaker.

— Folk må sende inn en skriftlig klage til oss, og hvis det er dokumentert at det er gjort en feil vil vi helt klart søke å rydde opp i det. Hvis vi selv oppdager en feil som får betydning for utfallet, vil vi også følge opp det. Nå er det ikke slik at alle naboprotester blir tatt til følge. Så vi må vurdere om den kan ha hatt betydning for utfallet i saken, sier hun.