— Meg bekjent har dette ikke blitt gjort. Dette var en løsning som fantes på flere merker, og som ble utbedret på 90-tallet fordi man så at den ikke var bra, sier daglig leder Olav Kjosås ved Eik Senteret Bergen.

Han kjente selv mannen som omkom, og synes ulykken er dypt tragisk.

— Jeg ser at det vil være en idé å informere bøndene bedre om faren løsningen på disse traktorene representerer, sier Kjosås.

Han forteller at det i instruksjonsboken til traktorene er opplyst at man ikke skal stå mellom hjulet og redskapet når hendelen brukes. Nå innser han at det ikke er nok.

— Vi kommer til å diskutere dette problemet med importøren sentralt, sier Kjosås.

Eik Senteret har tatt grep på en del brukte traktorer som er kommet inn. Enten har man kappet inn hendelen, eller så har man satt på ekstra utstyr som gjør at den ikke er så lett å sette i funksjon.

— Det er en god idé å gjøre dette til faste rutiner på alle brukte traktorer av denne typen som kommer inn til oss, sier Kjosås.

I 1997 kom en ny generasjon traktorer på markedet. På disse modellene er løsningen nå helt sikre og styres av knapper. Slipper bonden taket, stopper også systemet opp.

Kjosås bekrefter at det fortsatt er flere hundre traktorer med den gamle løsningen ute på markedet.