• Vi skal endelig markere oss hvis det er nødvendig, sier leder for foreldreutvalgene i Fana, Arne Stadheim. Men foreldrene håper ord kan stanse sparekniven.

17 av 18 Fana-skoler var representert på Foreldreutvalgsmøtet i går kveld. Selv om stemningen var opprørsk, er de konkrete planene for opprør ennå ikke lagt.

— Som foreldre må vi bry oss. Bryr ikke vi oss er det ingen som har styring og kontroll med det som skjer, sier Arne Stadheim.

Snakke, snakke

Foreldrene i Fana har tro på at det går an å snakke politikerne i byrådet og politikerne i bydelsstyret til vett.

— Ingenting er endelig klubbet og kontakten med bydelslederen er god, sier Trond Pettersen Valeur FAU-leder ved Ulsmåg skole.

Foreldrene håper bydelsstyret skal sende sparepakken tilbake til bystyret og at bystyret innser at kuttene ikke kan gjennomføres.

Før neste møte i bydelsstyret i Fana den 3. september skal foreldrerepresentantene snakke med både rektorer og foreldre fra andre skoler.

Bydelspolitikerne skal få møte en samlet og godt informert foreldreflokk.

— Noen storstilt foreldreaksjon har vi ikke tenkt på foreløpig. Men vi håper at foreldrene engasjerer seg. At alle bruker de kanalene og bekjentskapene de har og ikke bare sitter passivt og satser på at FAUene ordner opp, sier Stadheim.

- Håpløs styring

Flere av foreldrene er oppgitt over måten skolene i Bergen styres på. En ting er at byrådet midt i året, etter at alle planer for skoleåret er lagt, kutter fem prosent av høstens budsjett. Nesten like ille synes foreldrene det er at skolene har så liten mulighet til selv å velge hvor de skal kutte. Kommunen sentralt har bundet dem opp til avtaler og forpliktelser de ikke kan komme ut av.

— På Storetvedt skole betaler vi 4,1 millioner kroner for å leie skolebygget. Det er for et bygg som er i meget dårlig stand. Leien burde i alle fall ha vært redusert med ti prosent. Hadde vi kunne gjort det hadde vi sluppet å redusere undervisningen til ungene, sier Andreas Grimelund fra Storetvedt.

Leien er det Bergen Bygg og Eiendom som har fastsatt, så den kan skolene ikke uten videre gjøres.

— I tillegg har skolene for eksempel en dyr og dårlig kopiavtale, som kommunen har inngått. Heller ikke den kan røres, sier Trude Hallingbye, fra Kirkevoll.

Vaktmestertjenesten mener foreldrene at også at er under enhver kritikk.

Mister tillit

Foreldrene i Fana er i ferd med å miste tilliten til politikerne. De føler at ingen har kontroll med skolen.

— Det er kanskje på tide at vi foreldre krever å få mer kontroll over skolen og over ressursbruken. Jeg tror det kunne tjene skolen, sier Grimelund.

Fana-foreldrene vil ikke oppfordre til foreldrebetaling i skolen, slik enkelte skoler på Østlandet har gjort.

De tror det finnes penger i kommunen, og håper det finnes oppriktig vilje til å satse på skolen.

— Vi skal gå den diplomatiske veien først, men det er endelig ressurser blant foreldrene som vi kan ta i bruk, sier Stadheim.

Se reportasje på Tv Hordaland i kveld