— Det mest graverende er at Ulriksbanen har trosset vedtaket vi gjorde sist fredag om å stenge banen, sier avdelingsleder Berit Hugdal i Taubanetilsynet til BT.

Intetanende turister møtte i går ettermiddag stengte dører da de skulle ta gondolbanen til Ulrikens topp i solskinnet. Politiet var også på plass for å se til at Taubanetilsynets vedtak ble satt i verk.

Det siste dramatiske vendingen i Ulriksbane-føljetongen utspilte seg etter en uanmeldt inspeksjon som Det Norske Veritas, på vegne av Taubanetilsynet, gjennomførte sist fredag.

Under denne kontrollen ble det funnet flere mangler ved sikkerheten, opplyser Taubanetilsynet. Derfor ble Ulriksbanen pålagt driftsstans inntil feilene var rettet og det forelå skriftlig dokumentasjon om dette.

Tips fra publikum

Kontrollen av banen ble gjort etter flere tips fra publikum om manglende sikkerhet ved banen. Noen av tipsene gikk blant annet ut på at banen hadde kjørt med åpen gondoldør.

— Tipsene begynte å bli såpass mange som pekte i samme retning. Formålet med kontrollen var å komme ned og se hva vi egentlig fant. Vi fikk bekreftet at det var mye mye hold i tipsene, sier Hugdal.

Representantene fra tilsynet oppdaget blant annet at banen ble kjørt med sikkerhetsstrømkretsen utkoblet. Denne strømkretsen skal blant annet sørge for at vognene ikke faller ned dersom det oppstår feil i systemet.

— Den sørger for at banen bare stopper, i stedet for å spore av og havarere. Nødstoppknappen er også koblet til denne kretsen. Den sørger også for at banen ikke går hvis kabindøren er åpen, forklarer Hugdal.

Taubanetilsynet ser svært alvorlig på sikkerhetsmanglene.

— Dette er en veldig alvorlig sak, sier Hugdal.

Sertifisering inndratt

Som følge av at banen ikke ble stengt for reparasjon etter tilsynet på fredag, ble også driftsleder Thorbjørn Sirseths sertifisering inndratt i går.

— Banen er pliktig å ha en sertifisert driftsleder og en stedfortreder, og dermed kan ikke driften åpnes igjen før dette er på plass, sier Hugdal.

Taubanetilsynet har besluttet at Sirseths sertifisering skal inndras permanent.

— Det kan påklages, men dette er jo en gjentakelse av inndraging. Han fikk tilbake sertifiseringen i mai, etter fire måneders inndraging. Så dersom en eventuell klage blir tatt til følge, vil denne perioden i alle fall bli lenger enn fire måneder, om ikke varig, sier Hugdal.

I tillegg til pålegget som ble gitt fredag, har Ulriksbanen flere utestående tekniske pålegg fra kontroller i år og i fjor, som ikke er blitt tilbakerapportert til tilsynet, ifølge Hugdal.

Hugdal vil ikke spekulere i hvor lenge stengningen av banen vil vare.

— Først og fremst må kravet om skikkelig tilbakerapportering om sikkerhetsstrømkretsen oppfylles. I tillegg må ny driftsleder på plass, sier hun.

HELGE SKODVIN