Det er den foreløpige konklusjonen til politiet.

I en pressemelding mandag klokken 14.50 redegjør politiet i Sogn og Fjordane for hva de mener skjedde i ulykken 2. juledag der tre personer mistet livet i Våtedalen.

— Skjedde i venstre kjørefelt

Her er pressemeldingen:

«Den 26.12.13 ca kl. 1317 skjedde ein tragisk kollisjon på E39 i Våtedalen i Jølster der 3 personer omkom. Det er foretatt fleire vitneavhøyr av personer som har sett ulykka.

I tillegg er sjåfør av sørgåande ulykkesbil avhøyrt. Ulykkesgruppa i Statens Vegvesen har foretatt årstedsundersøkelse.

Vi kan så langt konkludere med at kjøretøyet som kjørte nordover foretok ei forbikjøring like før ulykka og at denne bilen ikkje har komt seg inn igjen i høgre kjørefelt da kollisjonen inntraff med kjøretøy som kjørte sørover E39.

Vitneavhøyr og årstadsgransking syner såleis at kollisjonen har skjedd i venstre kjørefelt sett nordover.

Det vert ikkje gjeve ytterlegare kommentarar i høve denne pressemeldinga.»

Tre omkom

BT har vært i kontakt med lensmann Knut B. Skurtveit. Han ønsker ikke å kommentere saken utover det som står i pressemeldingen.

Ekteparet Anders Jakob Raad (73) og Solveig Oddny Raad (75) fra Gloppen omkom i ulykken da de var på vei sørover på E39.

Det samme gjorde Arvid Flølo (43) fra Jølster. Han var på vei nordover.