— Bruk av mobilen mens man kjører er et stort problem i trafikken, sier Jens Kleppe, leder for Trafikkseksjonen ved Sentrum politistasjon.

Trafikkseksjonen er daglig ute på kontroller i Bergen. Flere ganger i uken er kontrollene innrettet mot ulovlig mobilbruk.

— Vi ser at mobilbruk går ut over bilistenes oppmerksomhet. Når vi ligger bak en bil der sjåfører snakker eller skriver meldinger, lurer vi på: Er han påvirket av noe? Mange kjører som om de var ruset eller fulle. Kjøremønsteret er mye likt det vi ser hos rusede trafikanter, sier Kleppe.

Når det gjelder promillekjøring, er det godt innarbeidet i holdningene at det gjør vi ikke.

— Det er et ikke-tema for de fleste. Men når det gjelder mobilbruk, har vi en utfordring, sier Kleppe.

27 tatt på en time

I hele fjor ble det tatt 17.956 personer i Norge for bruk av elektronisk utstyr i motorvogn. De fleste tilfellene dreier seg om mobilbruk.

I Hordaland politidistrikt var dette tallet 1753. Onsdag fulgte bt.no en kontroll på Nøstet.

I dette området har Trafikkseksjonen tatt 27 personer på en time i rushet. Ved hjelp av kikkert kan politibetjentene få et godt blikk inn i bilen til bilister 100 meter lenger borte. De blir iakttatt før de se at politiet ser dem.

— Folk har alltid en eller annen forklaring. Arbeidsgiveren vil ikke gi dem handsfree, de har et sykt barn eller de skal levere varer. Vi hører alle slags forklaringer, sier politibetjent Atle Heradstveit.

Stadig flere tatt

Stadig flere blir tatt. Det viser tall for året så langt:

  • I Hordaland politidistrikt har det ved utgangen av mai måned blitt gitt 865 forelegg.
  • Ved ved utgangen av måneden i fjor ble det gitt 425 bøter for mobilbruk i Hordaland.
  • I 2008: 548 fikk bøter
  • I 2007: 307 fikk bøter

— Bare her i sentrum kunne vi ha skrevet ut mange tusen forelegg, men det blir et kapasitetsspørsmål. Vi står på post og ser bilistene kjøre forbi med mobiler i hendene. Men vi kan ikke stoppe alle, sier Kleppe.

— Det er disse lovbruddene vi har flest overtredelser på, bortsett fra saker der folk kjører for fort, legger han til.

Bøter som koster

Blir du tatt, får du en bot på 1300 kroner. Kjører du på rødt lys med mobilen, koster det 5200 kroner for kjøring på rødt, i tillegg får du halve boten for mobilbruk. Samlet bot: 5950 kroner.

Ved utgangen av mai i år hadde vi i Hordaland betalt 1.124.500 kroner for å bruke mobil i bilen, ifølge Statens innkrevingssentral.

— Når folk kommer fra jobb fra rundt klokken 14.30, er det voldsomt. Det er helt utømmelig med folk som snakker i mobilen eller sender SMS, sier politibetjent Arne Sangolt.

Bare i sentrum er det skrevet ut 230-250 bøter så langt i år. Politiet mener at det bare er toppen av isfjellet.

— Med mobil er man ikke oppmerksom, kjører for fort eller for sakte. Folk flest har ikke kapasitet til å holde fokus på kjøringen samtidig som de snakker i telefonen. Noen skifter plutselig felt uten noen som helst foranledning, andre kjører for fort eller for sakte i forhold til fartsgrensen. Vi ser også mye vinglete kjøring, sier Kleppe.

Mørketall

Kleppe tror at mobilbruk er årsak til ulykker langt oftere enn vi tror.

— Her tror jeg det er store mørketall. Men når ulykken er ute, så er det sjelden at mobilbruk blir oppgitt som forklaring til hvorfor noe skjer, sier Kleppe.

Kleppe tror de fleste ønsker å følge lover og regler.

— Slik er det når det gjelder mobilbruk også. Men her er det likevel en større gruppe enn ellers som bryter loven.

Nylig observerte politiet denne episoden på Nøstet: En bilist skriver SMS mens han kommer mot et lyskryss. Han kjører på rødt lys, noe politiet på forhånd antok at vedkommende kom til å gjøre.

— Å skrive SMS under kjøring er både uansvarlig og totalt uakseptabelt, og selvsagt ulovlig. Å skrive eller lese en tekstmelding er en livsfarlig kombinasjon med å kjøre, sier Kleppe.

Han legger til:

— Du kan faktisk miste førerkortet, hvis episoden kunne ført til en ulykke.

15. mars i år var det ti år siden forbudet mot håndholdt mobiltelefon ble iverksatt. Det har så langt gitt statskassen 80 millioner kroner, ifølge NRK.

Respekterer du forbudet mot håndholdt mobil i bilen? Hva synes du om forbudet?