Yngve Svardal

Sigurd Tonning-Olsen

I gjennomsnitt er det en jernbaneovergang hver 680. meter mellom Bergen og Voss. Hele 88 prosent av overgangene er for dårlig sikret, ifølge Jernbaneverkets egne tall pr. april 2002.

— Steng og betal

Spesialkonsulent Jørgen Steensæth ved teknisk etat i Voss kommune foreslår at Jernbaneverket går nye veier for å få fjernet en del usikre overganger.

— Den enkleste løsningen er å kjøpe seg fri. Mange overganger på privat grunn brukes bare en eller to ganger i året. Å bygge en undergang eller bro koster fort tre-fire millioner kroner. Det ville vært bedre å stenge overgangen og gi økonomisk kompensasjon til de involverte.

Alle overganger som krysser offentlig vei i ett plan er et sjansespill med menneskeliv, og må fjernes, mener Steensæth.

— For disse er den eneste akseptable løsningen en overgang i to plan, det vil si jernbane oppe og gang- og bilvei under - eller omvendt.

Pengene forsvant

Voss kommune arbeider med å få fjernet fire overganger der offentlig vei krysser jernbanesporet: på Bolstad og Evanger stasjon, på Saghaug og overgangen på Gjerdåker ved Palmafossen. Sistnevnte brukes daglig av skolebarn, og har lenge stått på Jernbaneverkets liste.

— Men kompliserte grunneierforhold gjorde at saksgangen tok svært lang tid, og når ser det ut til at pengene har fordunstet, fortviler Steensæth.

Sikkerhetssjef i Jernbaneverket region vest, Vidar Westrheim, sier at etaten ønsker å fjerne overgangene som blir minst brukt og bygge om de andre. I disse dager pågår en kampanje for å bevisstgjøre publikum om farene ved å krysse de usikrede overgangene. I Norge er det i dag 4600 usikrede overganger.

Overgangen på Dale var, før den ble sikret, en av de farligste overgangene på hele Vossebanen. Bare i løpet av 2001 var det tre alvorlige nestenulykker her. Overgangen er nå regnet som akseptabel etter at Jernbaneverket flyttet den.

Mange tunneler

På strekningen Bergen-Voss er det hele 48 tunneler som strekker seg 45 kilometer til sammen. Det vil si at når du tar toget til Voss, sitter du mer enn halve turen inni tunneler. Ifølge Vidar Westrheim har alle tunnelene akseptabel standard.