Mandag kommer et nytt nummer av Megafon på gaten. I lederartikkelen etterlyser redaktør Thomas Anthun Nielsen en hurtig avklaring om hvor Strax-huset skal ligge i fremtiden. Løsningen kommer han med selv.

— Bergen kommune bør kjøpe opp Florida Sykehjem, skriver Anthun Nielsen.

— Det er enklere å hjelpe St. Paul å finne lokaler til en ny skole enn å finne nye lokaler til Strax-huset, utdyper han overfor bt.no.

Må ut i 2012

Megafonredaktøren mener at Strax-huset, som er et lavterskeltilbudet til rusavhengige over 18 år, fortsatt må ligge i samme område som i dag.

— Det er ingen hemmelighet at mesteparten av bevegelsene skjer i området Jernbanen-Nygårdsparken-Strax-huset. Og det er derfor helt essensielt at Strax-huset legges her, skriver Anthun Nielsen.

I dag ligger Strax-huset i den gamle sykehusbygningen på Florida. Neste år går leieavtalen ut, og eieren St. Paul ønsker å opprette en katolsk videregående skole på området.

Til bt.no sier Anthun Nielsen at han tviler på at de mest ressurssvake brukerne vil følge etter, dersom huset for eksempel blir lagt til Nordnes.

— I Nygårdsparken er de kjent. Der føler de seg trygge, sier han.

Foreslår samlokalisering

Anthun Nielsen er også skeptisk til kommunens planer om å legge Strax-huset til Strømgaten 10, like overfor Bergen storsenter. Årsaken er den sterke konsentrasjonen av næringsvirksomhet i strøket.

— At Strax-huset fortsatt blir liggende på Florida, er den enkleste måten å gjøre dette på, sier redaktøren.

— Der er det alt etablert et godt tilbud, og området ligger mer skjermet. Bygningsmassen er stor, og dette er en unik mulighet til å samle all kompetanse innen rusfeltet under et tak.

Sprøyterom, overnattingsplasser, ettervern og boligkontor er noen av tjenestene Anthun Nielsen foreslår blir samlokalisert på Florida.

— Fagfeltet har lenge pekt på at det er viktig å samlokalisere hjelpetilbudene. Her har kommunen en glimrende anledning til å vise handlekraft, og at den ønsker å ta vare på de rusavhengige i Bergen, skriver Anthun Nielsen.

— Ved å bygge på det gode arbeidet som i dag gjøres på Florida, tar vi et langt steg i riktig retning, nemlig å legge for hjelpe mennesker ut av rusen.

Hva synes du om Anthun Nielsens idé? Si din mening i feltet under!