Hvis bakterien får gode vekstvilkår i et kjøletårn, kan smitten bli ført avgårde med vinden og smitte folk tre kilometer unna.

Helsevernetaten i Bergen kommune har så sent som i april og mai i år kartlagt og gjennomført tilsyn med kjøletårn som kan utgjøre risiko for spredning av legionella.

Ingen mistanke

"Det er ikke registrert mistanke eller indikasjon på legionella-sykdom i Bergen i den senere tid," opplyser smittevernoverlege Øystein Søbstad i en pressemelding.

Eierne av kjøletårn har siden 1. januar 2005 hatt ansvar for å melde alle kjøletårn til kommunen. Helsevernetaten har nå kjennskap til 16 kjøletårn i Bergen. Alle anleggene er blitt inspisert, og internkontrollen er gjennomgått.

Det er gitt veiledning for å sikre at kjøletårnene har en drift som ikke gir grobunn for legionella.

Her er tårnene

Følgende kjøletårn er registrert av Helsevernetaten i Bergen kommune:

 • Aker Kværner, Sandslimarka 251
 • Bergens Tidende Trykkeri, Janaflaten 24
 • Brødrene Sunde AS, Hillernveien 82
 • Den Norske Bank, Lars Hilles gate 30
 • Galleriet, Torgallmenningen 8
 • Hansa-Borg as, Kokstaddalen 3
 • Haukeland Sykehus, Jonas Lies vei 69
 • Hordaland Fylkeskommune, Agnes Mowincelsgt 5
 • Idun Industrier AS, Kokstaddalen 24
 • Midttunbygget, Sandbrekketoppen 30
 • Norsk Hydro ASA, Sandslivegen 90
 • Radisson SAS Hotell Royal Bryggen, Dreggsalmenningen 1
 • Rainbow Hotel Bristol, Torgallmenningen 11
 • Slåtthaug isbane, Slåtthaugveien 142
 • Tine Vestlandsmeieriet, Minde Alle 10
 • Bergenshallen, Vilhelm Bjerknes vei 24

— Uregistrerte tårn må meldes

Dersom det finnes kjøletårn som ikke er registrert av Helsevernetaten, må eier av disse omgående melde fra, ber smittevernoverlegen.

Eiere av slike tårn bes om å melde seg umiddelbart til tlf. 55565200, eller helsevernetaten@bergen.kommune.no.