— Vi hadde ingen kontakt med våre kolleger, har de to saksøkerne forklart.Det fikk rettens administrator, byrettsdommer Ove Kjell Hole, til å utbryte følgende:

— Det høres da fryktelig rart ut at man på et arbeidssted ikke kjenner noen kolleger.

— Ja, men slik er det. Vi arbeider hver med vårt, svarte den 32 år gamle lagerarbeideren som har saksøkt Hansa.

Begge de to som nå krever erstatning og jobbene tilbake, har forklart at de i høyden har kjent en eller to av de øvrige syv som er avskjediget for å ha stjålet øl.