BT har ikke lykkes å komme i kontakt med den 31 år gamle siktede mannen.

— Min klient er i utlandet og er vanskelig å få tak i per dags dato, sier advokat Kent Fredriksen.

Han bekrefter at de siktede hadde utført arbeider på gården før de kjøpte den og på den måten ble kjent med 48-åringen.

— Ble eiendommen taksert før salget?

— Så langt jeg har oversikt over, lå det ingen takst til grunn for salgssummen, sier Fredriksen.

De to siktede utførte oppussingsarbeid på bygården før de solgte den videre, men advokaten kan ikke tallfeste hvor store summer det dreide seg om.

At bygården tredoblet seg i verdi på fem måneder skyldes, ifølge forsvareren, uvitenhet.

— Min klient hadde ingen kunnskap om hvilken verdi denne eiendommen hadde før de kjøpte den, sier Fredriksen.

— Den tidligere eieren hevder han aldri ønsket å selge gården og trodde han skrev under på en intensjonsavtale. Hva tenker din klient om det?

— Min klient har et annet syn på den saken. Vi ønsker ikke å forhåndsprosedere denne saken i media. Nå avventer vi påtalemyndighetens avgjørelse, sier advokaten.

Den andre siktede, en 38 år gammel mann, sier til BT at han stiller seg undrende til siktelsen. Han ønsker ikke selv å svare på spørsmål fra BT og henviser til sin advokat, Jan H. Rasmussen.

Advokaten hevder at det mangler mye i politiets etterforskning og vil derfor heller ikke svare på spørsmål i saken.