Nilsen var ikke kjent med brevet fra verneombudene før BT tok kontakt i går.

— Problemstillingene i brevet har ikke vært drøftet i HMS- eller arbeidsmiljøutvalget. Jeg var ikke kjent med brevet før jeg fikk en kopi for noen minutter siden, sa Nilsen i går ettermiddag.

- Mer tvang nå

Han vil ikke uten videre gå med på at beskrivelsen i brevet stemmer overens med virkeligheten.

  • Tjenestemennene verner om sin fritid i større grad enn før. Derfor må vi basere oss mer på tvang nå enn tidligere, da beordringen skjedde frivillig. Men det har ikke vært en økning i arbeidsmengden. Antall beordringer i form av tvang er ikke høyere enn antall frivillige beordringer tidligere, sier Nilsen.
  • Har dere vurdert om beordringspraksisen er lovlig?
  • Ja. Politimesteren hyret Henning Jakhelln (professor i arbeidsrett, red.anm.) for å foredra på et ledermøte. Vi har altså knyttet til oss en av personene med best kompetanse på området. Den juridiske redegjørelsen viser at vår praksis er forenlig med jussen på området.

Barnevakt klokken 06.00

  • I brevet til Arbeidstilsynet nevnes et eksempel der en ansatt ble beordret til å jobbe nattevakt etter kveldsvakt, og måtte organisere barnevakt klokken seks om morgenen siden samboeren da skulle på jobb. Hva synes du om det?
  • Det er vanskelig for meg å kommentere enkeltsaker når jeg ikke kjenner de bakenforliggende forholdene. Generelt kan jeg si at når mange tjenestemenn gjør seg utilgjengelige for beordring, må man velge mellom dem som er tilgjengelige. Da blir naturlig nok belastningen større for dem.
  • Mener du med det at det er de ansatte selv som har hovedansvaret for at belastningen er så stor?
  • Nei, det er ikke det jeg sier. Det er bare det som er den faktiske situasjonen.
  • Hovedverneombudet mener det kan være en sikkerhetsrisiko at tjenestemenn jobber når de er overtrøtte. Hva mener du?
  • Jeg kjenner ikke til at noen tjenestemenn har gitt tilbakemelding om at de er for trøtte til å jobbe, og har ikke hørt om noen slike konkrete situasjoner.

Regiondirektør Kari Birkeland i Arbeidstilsynet sier til BT at Arbeidstilsynet i Stavanger har fått et tilsvarende brev om situasjonen i Rogaland politidistrikt. Hun kjenner ikke saken godt nok til å kunne gi ytterligere kommentarer.