Hos Antirasistisk Senter er fordommer mot afrikanske kvinner et kjent problem.

– Vi får en del henvendelser fra kvinner som opplever lignende, sier Kari Helene Partapuoli, leder for Antirasistisk Senter.

Det kan dreie seg om kvinner som er født og oppvokst i Norge eller som er her på utveksling eller av andre grunner.

– Afrikansk utseende kvinner opplever å ikke bli tatt på alvor, i jobben eller i andre sammenhenger, sier Partapuoli.

Hun understreker at det ikke er et entydig bilde, men at vi generaliserer raskere når det dreier seg om mennesker med en annen etnisk bakgrunn enn vår egen.

– Når det gjelder diskriminering, har vi alle et ansvar. Vi må være bevisst på å se på mennesker som enkeltindivider og ikke generalisere, sier Partapuoli.

– Vi har hatt prostituerte i Norge i alle år, men alle norske kvinner blir ikke tatt for å være prostituert av den grunn, sier Partapuoli.

SV-politiker i bystyret, Amir Payan, mener at økt informasjon kan hjelpe. Han forslår også å arrangere et møte med de kvinnene det gjelder, for å lytte til dem.

Om rasismen som de afrikanske kvinnene rapporterer om sier Payan følgende:

– I bunn og grunn handler det om å ha en nyansert verdensforståelse og skjønne at Norge er sammensatt og flerkulturelt samfunn. At afrikanere blir møtt med fordommer og hverdagsrasisme, er dessverre ikke noe nytt. Og da vi ikke kan vedta holdningsendringer for å minske fremmedfrykt hos folk, må vi bare øke informasjonskampanjen om problematikken gjennom dialog og møtevirksomheter, sier han.