— Det er så ufattelig og uvirkelig at vi er samlet her for å ta farvel med ordfører Lars Lie, sa fungerende ordfører i Fjell, Georg Indrevik. Han mintes Lars Lies lune humor og varme smil, og takket på vegne av innbyggerne, næringslivet, kommunestyret og de ansatte i kommunen.

Assisterende fylkesmann Rune Fjeld takket på vegne av det statlige styringsverk.

— Med Lars Lie har en av de mest markante politikerne i Hordaland gått bort, sa han.

Ordfører Olav Martin Vik i Øygarden hilste på vegne av fylkeskommunen, fylkesordføreren, kommunene og rådmennene i Hordaland.

— Vi kjenner alle tapet og smerten, sa han blant annet.

Høyres generalsekretær Lars Arne Ryssdal takket Lars Lie på vegne av Hordaland Høyre og Høyre sentralt. Han frembrakte en spesiell hilsen fra partileder Erna Solberg, som gjerne ville vært til stede under begravelsen, men som måtte delta på Stortingets siste møtedag før ferien.

— Lars Lie var en god og representativ ordfører for Høyre, og han var alltid opptatt av resultatene i politikken, sa Ryssdal.

Kommunestyrerepresentant Gunnar Buvik takket på vegne av Fjell Høyre, og beskrev Lars Lie med stikkordene «raus, bauta, klippe, bærebjelke, stødig, tydelig, klok og omtenksom».

Etter seremonien i kirken ble båren ført til Straume gravplass, der Lars Lie ble stedt til hvile.

Prost Erling Kopperud forrettet under begravelsen.