Regjeringen foreslår å innføre et nasjonalt skjenkereglement. Dette skal erstatte dagens system hvor kommunene selv vedtar sine egne skjenkeregler.

For Bergen og Trondheim sin del vil det bety en oppmyking av dagens regelverk. Utesteder kan bryte reglene flere ganger uten å bli straffet.

Forskjellene kan oppsummeres slik:

  • I Bergen mister et utested bevillingen i to uker dersom de skjenker en mindreårig. De nye reglene vil bety at de kan skjenke mindreårige to ganger før de mister bevillingen.
  • I Bergen kan et utested få to ukers skjenkestopp om det skjenker en overstadig beruset person. Regjeringens regler lar dem overskjenke tre ganger før skjenkestans.

Færre uker

Regjeringens forslag innebærer også at utestedene kan slippe unna med én ukes skjenkestans, mot dagens stans i Bergen på to uker. Oppmykingen har skapt sterke reaksjoner blant KrF-politikere i både Bergen og Trondheim.

Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen (Frp) i Helsedepartementet kan imidlertid ikke svare på om dette er en liberalisering av de bergenske skjenkereglene.

— Jeg kjenner ikke regelverket i Bergen, sa Brein-Karlsen til BT på torsdag.

Fredag mener Brein-Karlsen imidlertid at det er en misforståelse at hun ikke kjenner til regelverket i Bergen.

— Jeg er kjent med regelverket i Bergen og vi var klar over at enkelte kommuner har ulike innretninger i sine regelverk og at dette vil bety noen endringer enkelte steder. Vår vurdering er at ingen enkeltstående forhold gir automatisk inndragning, men det er en skjønnsbestemmelse i regelverket som gjør at kommunene under skjerpede omstendigheter kan inndra bevillingen. Vi mener derfor at vi har lagt frem et strengt, men godt regelverk, med de nye nasjonale reglene, sier hun fredag.

Hun presiserer at det er få kommuner i dag som har et skjenkeregelverk.

— Derfor er ikke dette en liberalisering, men heller en innstrammingder klare nasjonale regler skal sikre likebehandling for serveringsstedene og at kommunene reagerer ved brudd på alkoholloven. Vi vet at det har vært ulik praksis i kommunene ved brudd på alkoholloven.

- Dette er useriøst

Nestleder i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe (Sp) synes svaret fra Brein-Karlsen er «uakseptabelt».

— Hvis det var én ting jeg hadde forventet fra regjeringen når de kommer med lovforslag på dette området, så er det å se på hvordan praksisen er i de tre-fire største byene. Svaret hennes reagerer jeg veldig på. Det er nærmest useriøst, sier Toppe.

Sp-politikeren er ikke i tvil om at dette vil føre til en liberalisering av regelverket, dersom det går gjennom slik det er foreslått for Stortinget.

— De to forholdene som er mest alvorlig, er skjenking av mindreårige og skjenking til overstadig berusete. Det virker ikke som om statssekretæren tar på alvor de medisinske utfordringene som foreligger ved å skjenke til disse gruppene. Å skjenke en overstadig beruset person er potensielt dødsfarlig.

Gjør ikke jobben

Ruth Grung (Ap) i Helse- og omsorgskomiteen er ikke overrasket over svaret fra politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet.

— Det går igjen i mye av det regjeringen driver med. De gjør ikke det politiske arbeidet i forkant. Det er jo storbyene dette i størst grad vil få konsekvenser for, da må de sjekke opp hvordan regelverket er.

Grung er positiv til å få et nasjonalt regelverk, og peker på at det i dag er mange ulike praksiser rundt om kring i lnadet.

— Hvilket regelverk vi lander på er ikke klart ennå. Et forslag kan være at man legger inn en oppfordring til kommunene om å ha strengere regelverk.

Toppe (Sp) er ikke særlig lydhør overfor KrFs beklagelser i denne saken.

— De må gjerne stå og klage. Men de har gått inn i dette samarbeidet med åpne øyner. Hvis de mener dette er i strid med regjeringsplattformen, så får de ordne opp med regjeringen.

STRENGT: - Vi mener vi har lagt frem et strengt, men godt regelverk, med de nye nasjonale reglene, sier statssekretær Cecilie Brein-Karslen (Frp)
Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix