— Ingenting er farlegare enn røyking. Verken basehopp, dragracing eller kulekøyring. Ja, ikkje eingong i trafikken er det farlegare, seier Birger Lærum, konstituert overlege ved Lungeavdelinga på Haukeland Universitetssykehus, til BT.

— I utgangspunktet er røyking ei privatsak. Men eksemplets makt er så stor. Derfor bør det bli straffbart å vise bilete av folk som røykjer i aviser, vekeblad og tv. Lovbrytarar bør straffast med bøter, meiner han.

Kritiserer Eggen og Bondevik

Signaleffekten til barn og unge er direkte helsefarleg, hevdar Lærum, særleg når det er kjendisar som viftar med sigaretten. Som for eksempel ex-Rosenborg-trenar, folkehelt og storrøykar Nils Arne Eggen.

— For ein fotballinteressert 13-åring er Eggen eit idol, ein tøff, kompromisslaus representant for Norges beste fotballag. Kvar gong Eggen blir avbilda røykande på tv, har det sterkare effekt enn nokon antirøykkampanje. Fordi Eggen røykjer, begynner fleire unge å røyke også.

Kritikken frå bergenslegen rettar seg også mot andre røykarar vi så ofte har sett i aviser og på tv: Statsminister Kjell Magne Bondevik som feirar med sigar. Kjederøykande, urbane Anne Kath. Hærland i NRK. TV2-sjef Kåre Valebrokk bak ei sky av tobakksrøyk. Eller snikfotos av våre kongelege med sigarettar i hendene.

— Desse personane er positive førebilete for mange, og påverkar barn og unge til å tru at røyking er bra. Men Ver varsam-plakaten må brukast aktivt når det gjeld helsa til over ein million nordmenn. Vi veit at over 90 prosent av alle som får lungekreft, har røykt, seier Lærum.

- Vanleg høflegheit

Etter hans meining bør norske medier få bøter kvar gong dei viser bilete av folk som røykjer. Fotografane bør oppfordre folk til å leggje vekk røyken, før det blir tatt bilete. Dersom dei viser bilde av røykarar, bør dei bli bøtlagde.

— Betyr dette at vi skal late som om røyking ikkje eksisterer?

— Nei. Ingen er vel i tvil om røykarane finst. Vi er jo omgitt av røyking heile tida likevel, kvar einaste dag.

— Men er ikkje dette å leggje band på pressefridomen?

— Nei, dette handlar om å setje noko av det farlegaste vi har i samfunnet i fokus. Og det handlar om vanleg høflegheit. Sidan det kan bli oppfatta som nonchalant å ete under eit intervju, kan vel det same gjelde for røyking?