• Se hele bybudsjettet på nettsidene til Bergen kommune — Det er kjempetrist, men en ventet følge av en politisk kursendring, sier Tystad, tidligere byråd for Arbeiderpartiet i Bergen.

For et snaut tiår siden fikk han gjennomslag for gratisbussen, sammen med daværende byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Dagens borgerlige byråd går inn for å legge ned gratisbussen - eller Sentrumsbussen, som den formelt heter - fra 1. januar. Dermed forsvinner de små, grønne bussene som har gått i skytteltrafikk gjennom byen siden 2003.

- Fylkets ansvar

Byrådet vil også kutte støtten til trolleybussene fra 2012. Med mindre Hordaland fylkeskommune vil overta denne regningen, forsvinner derfor disse tradisjonsrike bussene fra bergensgatene.

Byråden for samferdsel, Øistein Christoffersen (Frp), sier at all kollektivtransport i Bergen nå er fylkeskommunens ansvar.

— Vi gjennomfører våre oppgaver, og så må Hordaland fylkeskommune ta hånd om sine, sier han.

Kommunen har forsøkt å holde liv i gratisbussen ved å innføre betaling på 10 kroner pr. passasjer. Dette sa fylkeskommunen nei til, ifølge byråden. Bakgrunnen for avslaget var blant annet at Bybanen betjener både VilVite og Bystasjonen, som har vært en del av trafikkgrunnlaget for gratisbussen.

Mangelen på bussjåfører i Bergen har også spilt en rolle. Nedleggingen av gratisbussen vil frigjøre sjåfører til de andre rutene som Tide står for driften av.

Passasjertallene halvert

Sentrumsbussen ble innført i 2003 som parkeringsbussen, drevet av Bergen Parkering. I 2007 ble bussen brukt av 711.000 passasjerer. Det gir et månedlig snitt på 59.250 passasjerer.

Passasjertallene sank etter at bussen ble tatt ut av drift i en periode, og sank ytterligere da kommunen la om traséen. Nøstet ble droppet som stoppested, og i stedet ble ruten lagt innom VilVite. I desember i fjor var trafikken halvert i forhold til «storhetstiden», med 26.000 passasjerer.

I sommer nærmet imidlertid tallene seg de gamle høyder, med drøyt 54.000 passasjerer i juli.

«Rullende fortau»

Trond Tystad tror byrådet aldri har vært særlig interessert i å holde liv i gratisbussen, som koster om lag 10 millioner kroner i året.

— Da vi innførte den, mente vi den var så verdifull at dette var noe vi gjorde uten å tenke på kollektivmidler, sier han.

Bussen var tenkt som et slags rullende fortau for folk som ankom byen via knutepunkter som Bygarasjen/Bystasjonen og rutebåtterminalen på Nøstet.

— Man skulle komme seg nærmest tørrskodd rundt i byen. Suksessen i starten hang sammen med at formålet var stramt definert. Senere har en tatt andre hensyn, som å betjene steder som ikke hadde busstilbud fra før, sier Tystad.

- Seigpining

Miljøpartiet De Grønne mener at byrådet kutter i kollektivtiltak for å verne om kutt i eiendomsskatten.

— Byrådet har seigpint gratisbussen i flere år, og tar nå et endelig steg i feil retning: Vi trenger flere gratisbusser, ikke nedleggelse av tilbudet, sier lokallagsleder Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne.

Helt utenkelig er det ikke at gratisbussen kan gjenoppstå i fylkeskommunal regi i fremtiden.

— Vi har registrert at byrådet ønsker å legge ned ruten, og vi må se på hvilken effekt dette får på det totale busstilbudet i Bergen sentrum, sier samferdselssjef Anne Iren Fagerbakke i Hordaland fylkeskommune.

Hvor sannsynlig det er at gratisbussen kan komme tilbake, ønsker hun ikke å si noe om nå.

Vi fulgte budsjettpresentasjonen direkte:

Hva synes du om nedleggelsen? Si din mening i feltet under!