• Kjedene må engasjere seg mer i utviklingen av Bergen sentrum, mener Helge Dyrnes, direktør for Bergen Næringsråd. Han mener de bare skummer fløten.

Dyrnes deler den bekymringen som kom til uttrykk i Bergens Tidende i går for at kjededominans betyr et mer ensrettet og kjedelig sentrum. Men peker samtidig på flere forhold som bevirker til å kjedene slipper til.

— Fremveksten av fastfood-kjeder i Bergen er en konsekvens av det markedet som har oppstått i Bergen. Med de mange studentene, har du et stort og ungt marked som etterspør det disse kjedene har å tilby.

Mer spesialforretninger

I gårsdagens Bergens Tidende luftet NHH-forsker Michael B. Hageberg tanken om å utvikle egne soner for spesialbutikker. Det er en idé som tiltaler Dyrnes.

— Spørsmålet er hvor realistisk det er. Skal det bli noe av, må de som sitter med eiendommer i de aktuelle områdene være villige til å satse på spesialmarkedet. i tillegg må det være et marked for spesialprodukter.

For Dyrnes er ikke uten videre sikker på at det er mulig å skape mange bærekraftige soner med spesialbutikker i Bergen.

— Bergen Næringsråd laget en studie for Vågsbunnen for drøye ti år siden, der vi nettopp så på mulighetene til å skape miljøer og grupper av forretninger som kan tiltrekke seg nye kunder. Kjøttbasaren er et eksempel på hvordan dette kan gjøres.

Bedre parkering

Men skal det la seg gjøre i Vågsbunnen, må det bedre forhold til for dem som bruker bil.

— Bergen har valgt en annen politikk enn andre byer i Europa. Næringsrådet vil ha satsing både på kollektiv og bil. Da trenger vi et parkeringstilbud også for denne delen av byen.

Parkering er ikke det eneste saliggjørende, det innser også næringsrådet.

— Jeg tror det kan være mulig å etablere flere spesialbutikker, særlig innenfor mat. Det kommer stadig flere leiligheter i sentrum der målgruppen er mennesker som etterspør kvalitet.

— Det kommer jo ganske mange mennesker til sentrum som skal på arbeid hver dag. De må vel kunne tilbys annet enn kjedeprodukter?

— Ja, kundene finnes. Og jeg ser på dette også som en utfordring til kjedene. De er altfor lite opptatt av det som skjer i bysamfunnet. Det ser vi også fra andre storbyer.

Dyrnes vil at kjedene skal engasjere seg i hvordan kvaliteten på opplevelsene i Bergen sentrum kan løftes.

— Her er det en stor forskjell på de lokale, frittstående aktørene og de som representerer kjedene. Det er de lokale aktørene som bryr seg om sentrum.

— Så kjedene skummer fløten?

— Nå er du inne på et meget godt uttrykk, dersom du skal spissformulere det.