— En 14-åring får saken sin henlagt. En 15-åring får gjerne en påtaleunnlatelse. Det vil si ingen straff, men en prøvetid på to år. Gjør han det samme en gang til, kan naskeriet resultere i en bot, sier Hildegunn Havsgård, leder for påtaleseksjonen ved Hordaland politidistrikt.

De siste årene har antall naskerisaker gått ned i Konfliktrådet. Hovedårsaken er at butikkene krysser av på anmeldelseskjemaene at de ikke ønsker å møte.

— Vi oppfordrer kjedene til å ta utfordringen det er å stille i Konfliktrådet. De har også et ansvar for å tenke langsiktig. Mekling kan være en meget egnet reaksjon for en ungdom som har stjålet fra en forretning for første gang. Å bli konfrontert med handlingen og den skadelidte kan ha en langt større preventiv effekt enn en bot som gjerne mor eller far betaler, sier Havsgård.

Bruk av Konfliktrådet er noe som hvert år er meget sentralt i Riksadvokatens mål og prioriteringer. Alle sentrale føringer legger vekt på bruk av Konfliktrådet.

— Burde bransjen presses til å stille?

— Da faller poenget med Konfliktrådet bort, sier Havsgård til Bergens Tidende.