Forholdet mellom Kirken og Islam ble et sentralt tema under åpningen av det seks dager lange Kirkemøtet i Bodø i går ettermiddag. Lederen i Kirkerådet, Thor Bjarne Bore, utfordret norske statskirkemenigheter til å satse mer på å integrere asylsøkere og flyktninger lokalt.

Dessuten må samtaleklimaet mellom norske kirkeledere og muslimske ledere styrkes, mener lederen for Den norske kirkes høyeste organ.

Må dyrke felles verdier

— Den største utfordringen i dag er ikke å konfrontere Islam i Vesten, men å skape et samtaleklima som fremmer forståelse og gjensidighet alle steder der mennesker med ulik tro møtes, i nabolag, på skoler og arbeidsplasser, sier Bore.

Han understreker behovet for å dyrke det vi har felles, og ikke det som splitter.

— I et samtaleklima der alle kjenner seg trygge og respektert, vil det også være mulig å snakke om de tingene som vi finner problematisk ved andre religioners praksis, akkurat som vi selv må tore å bli utfordret, sier han.

Kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland sa også i sin tale at det er viktig å bygge relasjoner mellom ulike religiøse samfunn.

Kritiserer verdenshandelen

Thor Bjarne Bore sa også at Kirken må bekjempe fattigdom og grove krenkelser av menneskeverd. Han rettet flengende kritikk mot måten verdenshandelen organiseres på.

— I dag tilføres hver eneste av EUs 21 millioner kyr to og en halv dollar dagen, og har dermed mer å rutte med enn halvparten av verdens befolkning. Dette er en skremmende fordelingspolitikk, som fører til overproduksjon som dumpes på verdensmarkedet som tørrmelk. Dagens handelsregler er urettferdige og tjener først og fremst rike samfunn og mennesker. Som kirke er vi moralsk forpliktet til å ta til motmæle mot et handelssystem som svekker menneskers sikkerhet og fører til større fattigdom og dårligere levekår for store deler av verdens befolkning, sa Bore.