• Med dette tilbudet ser jeg ikke noen god framtid for Odda, sier profilert jordmor.

Helse— og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) vreduserer fødetilbudet og innfører jordmorstyrte fødestuer ved sykehusene i Odda og Nordfjord.

Fødeavdelingen på Nordfjordeid blir nedlagt, de fødende må reise til Volda. Ordningen med «forsterkede fødestuer» blir avviklet, og erstatette av jordmorstyrte fødestuer i Odda og Lærdal.

Avgjørelsen i den omstridte sykehussaken i Helse Vest ble vedtatt på en regjeringskonferanse torsdag.

— Jeg mener at vi har kommet frem til en svært god løsning ivaretar fremtidige behov for befolkningen, sier Strøm-Erichsen.

— Katastrofe

I Odda er reaksjonene sterke. Jordmor Borzoo Haddadi ved Odda Sykehus er rystet overnyheten om at fødestuen skal bli en jordmorstyrt fødestue.

— Fødestuen i Odda er velfungerende avdeling med god kompetanse, men dette fungerer utelukkende takket være vår gynekolog, sier han til bt.no.

— Uten muligheten til både planlagte og akutte keisersnitt, er dette rene katastrofen for de fødende i Odda. Bare for noen måneder siden hadde vi to situasjoner som kunne ha gått ille. Dette er noe alle vet, sier han.

Jordmoren understreker at han uttaler seg som privatperson. Han har 25 års erfaring fra både store og små fødeavdelinger i Norge og Sverige.

Nå ser han svart på situasjonen for fødende i Odda. Med regjeringens vedtak, vil gynekolog eller kirurg ikke være i beredskap for å ta hastekeisersnitt.

Han er spesielt bekymret over veiforholdene rundt Odda som er vanskelige vinterstid. Odda har to timers reisevei til nærmeste fødeavdeling i Haugesund. Rasfaren er stor og avstengte veier dagligdags.

— Jeg undres om Strøm-Erichsen kunne tenke seg å la sine døtre føde i en fødestue uten gynekolog og med to timer til nærmeste sykehus?, spør han.

— Med dette tilbudet ser jeg ikke noen god framtid for Odda, sier han.

Jeg undres om Strøm-Erichsen kunne tenke seg å la sine døtre føde i en fødestue uten gynekolog?

Saken fortsetter under bildet

OMSTRIDT: Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) reduserer fødetilbudet og ha jordmorstyrte fødestuer ved sykehusene i Odda og Nordfjord. FOTO: Scanpix

— Mindre trygghet

Kjendis-jordmor i Odda Esther Meland fra NRK-serien «Jordmødrene» er for tiden i mammaopermisjon.

— Det er trist at de skal legge ned den forsterkede fødestuen vår. Det gjør det mindre trygt både for de som skal føde og vi som jobber der, sier hun.

I dag er det rundt 70 fødende kvinner i Odda hvert år. Meland mener konsekvensene er at de må sende langt flere fødende til Haugesund.

— Når gynekologen vår har fri, så er vi alle litt mer utrygge og sender flere avgårde til Haugesund, forteller jordmoren.

Meland var selv en av de som ble sendt til Haugesund da hun skulle føde i fjor. Hun ser med bekymring på de akutte situasjonene der hvert minutt teller.

— Med akutte situasjoner med store blødninger, kan det bli dramatiske transporteringer til Haugesund. Jeg har vært med på slike turer, det er ikke noe kjekt, sier Meland.

Hun tror kvinnene i Odda ønsker å føde på hjemstedet.

— Det er trygghet som faller bort når akuttberedskapen forsvinner, sier hun.

Etter det bt.no kjenner til, skal ikke nåværende gynekolog blir erstattet når han går av med pensjon.

Saken fortsetter under bildet

JORDMOR: Esther Meland fra NRK-serien «Jordmødrene» sammen med datteren Frøya Synnøve. FOTO: Privat

Ikke overrasket

Elin Øyre, avdelingsleder på fødestuen på Odda er ikke overrasket over vedtaket.

— Det kom ikke som noen overraskelse på oss. Jeg er ikke skuffet, dette er som forventet, sier hun til bt.no.

Hun bekrefter at konsekvensene blir flere fødende til Haugesund.

— Det blir en strengere seleksjon av fødende, og antall fødsler i Odda vil gå ned.

Saken fortsetter under bildet

REAGERER: Eli Bjørhusdal fra Jostedal i Luster har etterlyser en ærligere argumentasjon fra helseministern. FOTO: Ørjan Deisz.
oddleiv apneseth

— Torpedering

Eli Bjørhusdal fra Jostedal i Luster har vært engasjert i spørsmålet i lang tid. Hun var en av medlemmene i «Jostedalsaksjonen for fødende i Lærdal». Hun opplevde selv at fødeavdelingen i Lærdal ble lagt ned like før hun skulle føde sitt andre barn.

— Jeg reagerer på Strøm-Erichsens torpedering av den politiske debatten ved å skyve faglighet foran seg. Alle vet jo alle at på det helsepolitiske feltet er det svært ulike fagpolitiske oppfatninger.

— Dette er ikke en faglig, men en politisk beslutning. Og den forringer livskvaliteten til oss i området for disse sykehusene, sier hun.

— Dette blir et argument mot å bo i disse områdene, og det trenger vi ikke.

Hun etterlyser ærlige argumenter fra helseministeren.

— Det er bedre å være ærligere om at dette handler om kroner og øre. Helse Nord har gjort andre faglige vurderinger. Strøm-Erichsens fagsyn er i tråd med de politiske vurderingene hennes.

Bjørhusdal reagerer på Strøm-Erichsens uttalelser etter regjeringskonferansen torsdag.

— Hun sier «vi tar ikke bort noe» - men fakta er at tar du vekk gynekologene i Odda og Lærdal, og sender gynekologen i Eid til Volda - så tar du bort noen, mener hun.

Kommentarer? Vennligst bruk feltet under!

BYGGES NED: Den forsterkede fødestuen i Odda blir omgjort til jordmorstyrt fødestue.