JAN STIAN VOLD

I 1992 gikk 871 elever i Hordaland på private grunnskoler. Forrige skoleår var tallet 1737. Det viser tall BT har hentet inn fra kommunenes egen grunnskolestatistikk. Kun Vestfold har en høyere andel privatskoleelever.

— Krisemaksimering

Lederen av Utdanningsforbundet i Hordaland, Ingunn Alver, tror utviklingen fortsetter.

— Jeg skjønner på sett og vis foreldre som velger private skoler, uten at de deler ideologien eller livssynet som praktiseres. Det vet vi forekommer. Hensynet til barna blir jo viktigst. Flere og flere vil tenke i disse baner, dersom den offentlige skolen får forfalle, spår Alver.

— Så barna får det bedre i den private skolen?

— Nei, de gjør jo ikke det. Vi trenger mer penger, det er helt klart. Men lærerne kjenner seg ikke igjen i bildet som tegnes av den offentlige skolen. Man kan undre seg om utdanningsminister Kristin Clemet bevisst snakker nedsettende om det offentlige tilbudet for å bane vei for flere private alternativer. Det er jo det Høyre ønsker, hevder hun.

Frykter foreldreskoler

Flere og billigere privatskoler. Det kan bli resultatet, dersom regjeringen får gjennomslag for forslaget om ny friskolelov.

Åge R. Rosnes, SV-politiker på Askøy og styremedlem i Kommunenes Sentralforbund (KS), omtaler loven som «den nest siste spikeren i kisten til enhetsskolen». I et fersk høringsutkast går KS til krast angrep på lovforslaget.

Regjeringen ønsker blant annet å droppe kravet om at det skal ligge et bestemt livssyn eller en alternativ pedagogikk til grunn for privatskoler. I tillegg skal statsstøtten økes fra 85 til 90 prosent av gjennomsnittskostnaden i den offentlige skolen.

— I praksis kan dermed nesten hvem som helst starte sin egen skole. Da får vi et samfunn hvor de foreldre som har råd, går sammen om å lage sine egne skoler i nærmiljøet. Mitt tips er at den første «foreldreskolen» dukker opp i Fana, hvor inntektene er høyest.

— Men kan ikke dette bidra til å løse krisen i Skole-Norge?

— Nei, tvert imot. Dette vil tappe den offentlige skolen for ressurser. Dersom loven vedtas, innebærer det den mest dramatiske samfunnsendringen her til lands på lang tid, mener Rosnes.

Lang venteliste

BT foretok i går en ringerunde til de private skolene i Bergen. Ingen har merket en særlig økning i tallet på søkere de siste månedene. Til tross for alle protestoppropene mot skolekutt. Men skal du sikre barnet ditt plass ved Danielsen eller den katolske skolen St. Paul, må du snekre sammen en søknad fortere enn svint. Ventelisten er lang.

— Jeg håper ikke det er fattigdommen i den offentlige skolen som sender elevene til oss. Vi ønsker at foreldre og elever velger oss på grunn av et kristent livssyn, sier rektor Helge Thomsen ved Danielsen ungdomsskole.