Politiet gjennomførte i dag kontroll på Gamle Nygårdsbro i Bergen. Bilister som snakket i mobiltelefon eller kjørte uten bilbelte ble vinket inn til siden.

— 18 bilister fikk gebyr for kjøring uten bilbelte, mens en bilist fikk forenklet forelegg for å kjøre bil og snakke i mobilen samtidig, sier politibetjent Lars Reme ved sentrum politistasjon til bt.no.

Ifølge Reme var det flere bilister som kastet mobilen fra seg da de oppdaget politikontrollen.

Politiet mener bilistene er blitt flinkere til å kjøre med bilbelte, men at det ikke er noen bedring å spore når det gjelder snakking i mobiltelefon uten handsfree.

— Folk som snakker i mobiltelefon samtidig som de kjører bil får et kapasitetsproblem. De klarer ikke å gjøre to ting samtidig og det fører til trafikkproblem. Spesielt er dette et problem i sentrumsnære strøk. Da er det mer giring og kjøring med lav hastighet, sier Reme.

Bilister som ikke kjører med bilbelte får bot på 750 kroner. Snakking i håndholdt mobil kombinert med bilkjøring kvalifiserer for en bot på 1300 kroner.

<b>KONTROLL: </b>Politibetjent Lars Reme forteller at bilistene er blitt flinkere til å bruke belte.
ANE BØRHAUG