Admiralen står tiltalt for grovt bedrageri og uforstand i tjenesten. Det alvorligste forholdet på tiltalelisten er at Karlsvik skal ha svindlet til seg to gratis "gutteturer" til golfbanen i Alicante.

Den bedrageritiltalte admiralen førte turene som tjenestereiser, og fikk, etter påtalemyndighetens mening, urettmessig utbetalt 33.000 kroner for dem. I retten har Atle Karlsvik hardnakket hevdet at han hele tiden oppfattet dette som jobboppdrag.

– Dette var en ren golf— og vennetur, sa Kjell Arne Bratli, en av arrangørene av turene, i sin vitneforklaring i Bergen tingrett i går.

Fikk reisen gratis Daværende redaktør for Norsk Tidsskrift for Sjøvesen, Svein Carl Sivertsen, var selv med på en av de mye omtalte golfturene, i 2004, og bladet hans dekket alle utgifter til turen.

— Dette var en reise som ble brukt for å diskutere generelle forsvarsspørsmål. Forsvaret er og har vært i en voldsom brytningstid, og det var betydelige konflikter, sa han i dag.

Turen ble preget av både golfspill og samtaler om Forsvaret, ifølge den nå pensjonerte redaktøren.

— Da vi var i Spania, fikk vi fred og ro fra telefoner og annen møtevirksomhet og god anledning til å diskutere utfordringer som Sjøforsvaret sto overfor, sa han.

Dekket turen Sivertsen skrev nyheter fra turen i tidsskriftet sitt, og mener han hadde stort faglig utbytte av den. Han har selv hatt 40 års tjeneste som offiser, og er ikke i tvil om at Karlsvik hadde rett til å levere reiseregning etter turen.

— Det er en selvfølge for meg at det har vært meget verdifullt for Atle Karlsvik å delta i disse uformelle samtalene. Der er jeg overhodet ikke i tvil. Hver eneste ledige stund ble brukt til å diskutere forsvars- og sikkerhetspolitikk, hevdet Sivertsen.

Adjutanten til Generalinspektøren for Sjøforsvaret hadde invitert Karlsvik med på turen, etter det Sivertsen mener å kjenne til.

— Da anser jeg det som en beordring, der Forsvaret skal dekke kostnadene, mente redaktøren.

- Sponset av Siemens

Dagens andre vitne, Hans Lødrup, var med på golfturene som administrende direktør i Siemens Norge.

— Jeg dekket en del av regningene, men ikke alle, fortalte han retten.

Begrunnelsen for å belaste selskapet for utgiftene, var "relasjonsbygging" og "nettverksbygging". Lødrup bekrefter Karlsviks påstand om at Forsvaret var hovedtema både på og utenfor golfbanen, og at arrangementet i 2004 var dominert av folk fra Forsvaret.

— Mange av diskusjonene gikk langt over mitt hode, sa Lødrup.

Et av datterselskapene til Siemens, Siemens Business Systems, hadde nylig inngått en storkontrakt med Forsvaret.

— Kontrakten var en av de største Siemens-selskapene har hatt i Norge, på om lag to milliarder kroner, sa Siemens-toppen.

Kontrakten gjaldt et nytt administrativt IT-system for hele Forsvaret, ifølge Lødrup.

Politiet har startet etterforskning av Siemens' sponsing av turen.

Aktor gjorde Siemens-sjefen oppmerksom på at han ikke hadde plikt til å svare på spørsmål, dersom det kunne føre til straffeansvar for ham selv.

Marit Hommedal, Scanpix