— Haukeland sykehus har ikke adgang til å fastsette en slik karantene, sier professor i arbeidsrett, Henning Jakhelln, til Bergens Tidende.

Han sier karantenen på minst 12 måneder er direkte lovstridig.

— Loven aksepterer utleie av sykepleiere, men fristen er på seks måneder dersom sykepleierne skal leies ut til sin tidligere arbeidsgiver. Haukeland er ikke i en posisjon hvor de kan bestemme hvor lang karantene sykepleierne skal få, sier Jakhellen.

Straffansvar

— I prinsippet stenger Haukeland for sykepleiere som vil tilbake i jobben. Det er ikke opp til offentlige sykehus å regulere arbeidsmarkedet i en situasjon hvor dette er regulert av lovgiver, sier Jakhellen.

Han presiserer imidlertid at det er utleiefirmaet, eller vikarbyrået, som bærer det strafferettslige ansvaret dersom seksmånedersfristen blir brutt.

Informasjonssjef ved Haukeland sykehus Bjørn Randers-Pehrson mener det er opp til Haukeland å bestemme når de vil leie inn sykepleiere.

— Haukeland eller Helse Bergen bestemmer hvem de vil leie inn, og når dette skal skje. Det har vi vår fulle rett til, sier Randers-Pehrson.

— Har dere sjekket om dette er lovstridig?

— Jeg tar det for gitt at vår fagavdeling har gjort jobben sin. Men dette må jeg sjekke opp, sier Randers-Pehrson. Fem minutter senere ringer han tilbake til BT:

— En påstand om at vi ikke kan ha vår egen policy når det gjelder innleie av vikarer faller på sin egen urimelighet. Dette har vi full adgang til å gjøre!

Skremmeskudd!

Fylkesleder i Sykepleierforbundet Mary-Anne Golten reagerer sterkt på Haukelands sykepleierkarantene.

— Vi opplever dette som et skremmeskudd for å gjøre valget om å skifte arbeidsgiver vanskelig, sier Golten til BT.

— Vi synes det er synd at Haukeland bruker energien på slike tiltak, istedenfor å tilrettelegge lønns og arbeidsvilkårene slik at sykepleierflukten blir stoppet, sier Golten.