— Det forteller lite om elevens utviklingspotensial, sier Pål Hafstad Thorsen, Aps skolepolitisk talsmann i Bergen.

Han reagerer på at en enstemmig programkomité i Bergen Høyre vil ha karakterer i barneskolen. Dette kan skje i bergensskolen allerede fra høsten av på 7. trinn.

— Høyres Peter Christian Frølich argumenterer med prinsipper. Men hvor er de faglige argumentene? De er fraværende, sier han.

Muntlig tallkarakter

I første omgang er det 12-åringene som skal få en tallkarakter på innsatsen sin, ifølge Høyre. Men partiet ønsker etter hvert å utvide ordningen til 11- og 10-åringene.

— I prinsippet mener vi at dette kan innføres helt ned til 5. trinn, men nå snakker vi om 7. trinn. Siden Utdanningsdirektoratet er så restriktive, blir det kun en muntlig karakter i denne omgang, sa Peter Christian Frølich, leder i Bergens Unge Høyre og medlem av programkomiteen til BTs tirsdagsutgave.

I forskrift til opplæringsloven heter det: «I grunnskolen til og med 7. årstrinnet skal det berre givast vurdering utan karakterar».

Ti barneskoler i Oslo søkte for tre år siden Utdanningsdirektoratet om å få starte et prøveprosjekt med karakterer i basisfag i 7. klasse. Da de fikk avslag på søknaden, bestemte skolebyråden seg for å innføre en muntlig form for karakterer.

- Karakterjag og trakassering

Pål Hafstad Thorsen reagerer på at Høyre i Bergen kaster seg på dette.

— Høyres nye politikk føyer seg inn i rekken av merkelige utspill for tiden, enten det er økt karakterjag, trakassering av læreryrket eller gjeninnføring av spanskrøret, sier han.

Hafstad Thorsen vil heller ha en bergensskole som jobber systematisk med at elever og lærere har læring og utvikling som mål, som han formulerer det.

— Opplæringen må tilpasses elevene for å nå disse målene, mestre fagene og øke kompetansen. Det er allerede et godt vurderingsarbeid på gang i bergensskolen. Det er uforståelig at Høyre, FrP og KrF vil rasere dette.

Heller ikke Trond Hofvind, leder for seksjon grunnskole i Utdanningsforbundet i Hordaland, er begeistret for Høyres forslag.

— Dette ser jeg som et forsøk på å provosere frem en karakterdebatt som de tror de kan tjene på i valget, ikke som en seriøs skoledebatt, sa han til BTs papirutgave tirsdag.

Hakk i platen Peter Christian Frølich karakteriserer utspillet fra Hafstad Thorsen og Utdanningsforbundet som «hakk i platen».

— Jeg registrerer at Arbeiderpartiets fortsatt frykter å skape en prestasjonskultur i den norske skolen. De fleste vil vel være enige om at Arbeiderpartiets skolereformer ikke har vært noen suksesshistorier. Derfor trengs det nye ideer. Forslaget vårt er ikke ment som noen «quick-fix», men kommer som et tillegg til våre planer om bedre utdanning og etterutdanning av lærere, og fokus på faglig innhold i skolen, sier Frølich.

— Karakterer fra 7. klasse er først og fremst et forslag for å gjøre elevene bedre rustet til ungdomskoletilværelsen. Karakterer, i kombinasjon med utfyllende tilbakemelding, vil være til hjelp også for de elevene som trenger et ekstra løft, fortsetter han.

Frølich viser til Finland.

— De har et av verdens fremste skolesystemer og har lenge operert med karakterer i barneskolen. Arbeiderpartiet bommer når de påstår at karakterer ikke kan være positivt for barn i denne aldersgruppen. De stikker hodet i sanden for å unngå å måtte forholde seg til helt åpenbare eksempler på at dette gir god effekt, sier Frølich.

Bør man ha karakterer i barneskolen? Si din mening her!