Mens de fleste elevene har gått hjem, er musikklinjeelev Shellby igjen for å øve på trommene.

– Til tider er det ganske kaotisk på skolen, og det har skjedd at det ikke har vært lærere til stede i timene. Men jeg tror det er bedre på musikklinjen enn andre steder, sier Shellby.

Selv om mange elever og lærere har sluttet rundt ham, er ikke det noe han selv vurderer.

– Lærerne er greie og jeg trives bra. Men det kan bli mye rot her, så noe bør gjøres, sier 17-åringen.

Elevrådsleder Elise Hesthamar sier hun ikke kjenner seg igjen i BTs beskrivelse av skoleforholdene.

– Min oppfatning er at det ikke er et stort problem med manglende vikarer. Jeg føler at elevene liker seg på skolen, sier Hesthamar. Hun sier at hun ikke var klar over at en fjerdedel av lærerne var borte.

– Jeg stoler på skoleledelsen. Etter at alle elevene ble samlokaliserte, føler jeg at det er en god stemning her, sier hun.

BT har også vært i kontakt med en annen i elevrådet, som ikke ville si noe fordi hun hadde fått beskjed av skoleledelsen om å ikke uttale seg.

– Det er fordi vi har snakket sammen med rektor i elevrådet, der vi ble enige om at bare jeg skal uttale meg, sier Hesthamar.