• Fra interesseorganisasjonene får byrådet blandet kritikk, fra ros for barnehagepolitikken til ris fra Kamp for de eldre.

— Jeg er faktisk aller mest fornøyd der BT gir meg mye kritikk. Vi er kommet mye lengre med eldreomsorgen i denne perioden. Brukerne er mye mer tilfreds, og selv om sykehjemskøen ikke er blitt kortere, står folk kortere tid i køen. Det er dessuten utviklet mer fleksibilitet i hjemmetjenestene. Det er selvfølgelig ingen trøst for dem som venter på sykehjemsplass. Og jeg er veldig bevisst på det.

Investerer for milliarder

Strøm-Erichsen sier dette er et resultat av en veldig bevisst prioritering. Inntektene fra salget av Bergen Lysverker og BKK er brukt til investeringer innen eldreomsorg og skole, tre milliarder kroner på åtte år. Strøm-Erichsen mener også at byrådet har gjort mye for de psykisk utviklingshemmede. Over 100 boliger er gjort ferdig eller er under bygging.

— Med en 31 år gammel datter som er psykisk utviklingshemmet og en onkel som var det, har jeg fulgt utviklingen. Tilbudet er blitt bedre i vår periode.

Byrådslederen er fornøyd med at Bergensprogrammet er loset gjennom Stortinget. Hun er fornøyd med alle miljøforbedringene i sentrum, og med at det er en større forståelse for at kultur har betydning for det bergenske næringslivet.

Økonomi gir hodepine

Underskuddet i Bergen er Strøm-Erichsens største hodepine.

— Byrådet sitter med et veldig sterkt ansvar. Samtidig har vi en uoversiktelig organisering og et mindretallsbyråd, med et bystyre som har gjort vedtak uten inndekning i budsjettet. Vi har innført to store styringsreformer med et halvt års mellomrom og byrådet ble møtt med masse mistillit den første tiden.

— Når vi ser hvordan det har blitt, burde vi kanskje ha satt foten ned. Når vi ikke gjorde det, skyldes det den uoversiktlige situasjonen i bystyret. Det er ikke mulig å tenke seg Høyre, Frp, SV og RV i byråd sammen. Vi ville ikke sette byen i fritt spill.

— Når kunne du satt foten ned?

— Vi kunne gjort det i fjor vår da vi så at vi gikk mot et nytt stort underskudd. og vi fremmet forslag om ganske detaljerte kutt. I stedet fikk vi vedtatt generelle kutt, som siden viste seg vanskelig å gjennomføre. Da kunne vi satt foten ned. Eller vi kunne gjort det i fjor høst.

— Var det feil å gå tilbake på forslaget om å nedlegge aldershjemmene og de fådelte skolene i fjor høst?

— Det var et flertall i bystyret mot disse to forslagene. Jeg skal vokte meg vel for å være bedreviter. Likevel våger jeg å hevde at det er feil å holde på aldershjemmene. Det er ikke penger både til nye sykehjem, mer hjemmehjelp og hjemmesykepleie og aldershjem. Samtidig er jeg veldig ydmyk for at vi styrer i et parlamentarisk system der makten ligger i bystyret.

Fnyser av regnbuealliansen

— Er opposisjonen feig og lar seg styre av protester?

— Jeg mener det. Det blir også vanskelig å styre når det inngås et skjebnefellesskap fra ytterste venstre til ytterste høyre, som i barnehagesaken. SV og RV krever privat barnehagebygging, mens Høyre nekter å justere bemanningsnormen i barnehagene, noe som kunne skaffet oss 75 nye barnehageplasser over natten. I programmet sitt sier jo Høyre samtidig at dette er noe partiet vil se på.

— Noen kaller det regnbuealliansen.

— Jeg gjør ikke det!

— Hvilken skyld har bydelsreformen for budsjettunderskuddet?

— Vi kan ikke vite hva situasjonen hadde vært uten bydelsreformen. Samtidig er jo ikke bildet i bydelene entydig svart. Noen bydeler har klart å styre økonomien. Hovedproblemet ligger i de doble instruksjonslinjene. Byrådet kan styre bydelsadministrasjonen, mens bystyret må inn dersom bydelspolitikerne skal styres.

— Men bydelsreformen har vært mislykket når det gjelder økonomistyring. Dere tar tross alt fra dem kontrollen med økonomien?

— Jeg vil ikke karakterisere reformen som mislykket. Mye er vunnet når det gjelder samordning på tvers av sektorene, men nå er det riktig med innstramming og omlegging.

Langt mer enn kultur

Strøm-Erichsen blir kritisert for å være alt for opptatt av kultur. Det mener hun er urettferdig.

— Jeg skjønner behovet enkelte har for å sette meg i det de oppfatter som en ufordelaktig bås, mer opptatt av fjas enn av de viktige oppgavene til kommunen. Men jeg er opptatt av at den enkelte byråd skal profilere egne saker og jeg har tross alt ansvaret for kultur og næring. Og vi bruker ikke veldig mye på kultur. Selv om vi kuttet alle kulturbevilgningene ville ikke det være tilstrekkelig for å fjerne underskuddet i Bergen.

— Min visjon er å gi alle våre innbyggere en mulighet til et godt liv, uavhengig av sosial status, helse eller etnisk bakgrunn. Vi er ikke i mål, men vi går i riktig retning.

FEIG OPPOSISJON: Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen mener opposisjonen er feig og lar seg for mye styre av protester. Flere kuttforslag bystyret har forkastet vil måtte gjennomføres selv om andre tar over etter valget.<br/>Foto: ØRJAN DEISZ