– Også religiøse utsagn kan helt opplagt være en saklig oppsigelsesgrunn, sier professor i arbeidsrett ved Universitetet i Oslo, Henning Jakhelln.

Det er ikke utsagnet i seg selv som skal vurderes, men konteksten det fremsettes i. Dersom opptredenen oppleves tilstrekkelig plagsom og ikke er passende for arbeidsplassen, kan også uskyldige uttrykk anses utilbørlige, mener han.

– På en arbeidsplass må man oppføre seg innenfor rammene av alminnelig folkeskikk. Å si at oppsigelsen er riktig eller ikke kommer an på situasjonen, men i prinsippet kan også religiøse uttalelser være gyldig oppsigelsesgrunn, mener professor Jakhelln.

Amanuensis i arbeidsrett ved UiB, Tine Eidsvaag, reagerer på historien.

– I utgangspunket reagerer jeg på oppsigelsen. Det får være grenser. Vi har en alminnelig ytrings— og religionsfrihet, og såpass må folk tåle, sier hun.

Også nestleder i Likestillings- og diskrimineringsnemnda, Else Leona McClimans reagerer på at utsagn som «Gud være med deg» skal gi grunnlag for å gi noen sparken.

– Det å komme med religiøse utsagn av denne typen er helt klart ikke alene grunnlag for oppsigelse.

I utgangspunktet har den enkelte krav på ytringsfrihet. Friheten begrenses imidlertid dersom andre opplever utsagn og væremåte som trakasserende.

– Det første skrittet bør uansett være å snakke med arbeidstaker og klarlegge hva som oppleves som plagsomt. Arbeidsgiver må uansett ikke bare advare, men forsøke å løse problemet.

McClimans mener en slik situasjon kan føre til samarbeidsproblemer som etterhvert kan bli en slik «saklig grunn» som arbeidsmiljøloven krever.

– Men uansett er oppsigelse en fryktelig kraftig reaksjon, sier hun.