Ildrød og sår hals, irriterte øyne, hodepine og kvalme. Dette er noen av plagene folk i Gulen har kontaktet lege for i tiden etter gasstankeksplosjonen i Sløvåg. Store deler av området er i tillegg rammet av en svært ubehagelig lukt. Også folk i Masfjorden har fått plager etter eksplosjonen.

På et folkemøte for en uke siden informerte ledelsen i Vest Tank om at plagene trolig skyldes en akutt, kjemisk reaksjon som følge av stoffer kalt merkaptaner.

Mosselukt

Dette er de samme stoffene som gjør at den såkalte mosselukten er ubehagelig og gjør at gylle (gjødsel) lukter ille. Dette er de eneste stoffene det er funnet spor av ifølge en kjemiker som bisto Vest Tank-ledelsen på folkemøtet.

Men folk i Gulen og Masfjorden er ikke beroliget. I dag var kommunelegene i de to kommunene på befaring på anlegget i Sløvåg. Begge ble kvalme og følte ubehag etter besøket, ifølge NRK. Også ordføreren i Masfjorden ble dårlig etter besøket.

— Det som bekymrer meg, er at det ennå ikke er avklart hva slags stoff en blir eksponert for her. Det vil foreligge et resultat i morgen om hvorvidt dette er stoff som i verste fall kan være kreftfremkallende, sier kommunelege Rolf Tande i Masfjorden til NRK.

Nye prøver

I tillegg til laboratorieresultatene som er ventet i morgen, vil det bli tatt nye prøver av grunnvann i området.

Kommunelegene mener det er grunn til å være bekymret.

— Ut fra det vi opplever, bør vi i alle fall ikke la være å bekymre oss, sier Tande til NRK.

EKSPLODERTE: Det brant kraftig etter eksplosjonen i tankanlegget. I dag plages folk i nærområdet med kvalme, sviende øyne og sår hals.