• Han skulle nok normalt ha mistet kjøreseddelen, sier politiinspektør Øyvind Tenold.

Han understreker at han ikke kan uttale seg sikkert om denne spesielle saken, fordi han ikke har hatt mulighet til å sette seg inn i den.

— Den typen atferd du beskriver ligger nok innenfor det som skal føre til at vedkommende fratas kjøreseddelen, sier Tenold.

At 42-åringen nå fullt lovlig kan kjøre taxi i Bergen sentrum, tror han kan være en glipp fra politiets side.

— Dersom han har oppgitt at han er yrkessjåfør, er det mulig at opplysningen om at han har kjøreseddel ikke er fanget opp. Det kan også hende at aktor har vurdert at det ikke var grunnlag for fradømmelse av kjøreseddel, sier Tenold. BT fikk ikke kontakt med aktor i saken i går kveld.

At du blir straffedømt, trenger ikke føre til at du mister kjøreseddelen, og du kan også miste kjøreseddelen uten at du er domfelt.

— Dersom noen anmelder en drosjesjåfør for voldtekt, kan saken bli henlagt dersom sjåføren hevder at det har skjedd et frivillig samleie og retten legger det til grunn. Han kan likevel bli fratatt kjøreseddelen, fordi vi mener at det svekker tilliten til vedkommende å ha sex med en passasjer i drosjen etter få minutters bekjentskap, sier Tenold.

— Det er viktig for oss at folk skal kunne kjenne seg trygge når de tar drosje, og vold er i kjerneområdet som gir grunnlag for å nekte kjøreseddel, sier Tenold.

Han forklarer at dersom det vurderes å fradømme kjøreseddelen i forbindelse med en straffesak, skal dette avgjøres i straffesaken.

— Det er vanskelig å ta opp et slikt forhold i ettertid, men det finnes muligheter utover straffesaken, sier Tenold.

Han vil nå sørge for at saken blir vurdert på nytt.