– Er dette en bevisst handling ut fra artens status som «kritisk truet» i den nasjonale rødlisten? spør Ree.

– Det er ingen grunn til å tvile på at biologene her har gjort en grundig jobb, sier assisterende ekspansjonssjef ved Ikea Jostein Hatlebrekke (39).

Sjelden fugl

– Jeg har hørt åkerrikse her hvert eneste år siden jeg kom hit i 1969, sier grunneier Agnar Blindheim (72), som bor like ved det planlagte Ikea-bygget på Nyborgsmyren.

Åkerrikse er Norges sjeldneste fugleart, og regnes også internasjonalt som en truet art.

Blindheim har ikke hørt åkerriksen så langt i år, men tror den dukker opp til sankthans.

– Jeg hørte den i fjor, og den kommer nok i år også, sier han.

I september i fjor leverte han sammen med grunneier Berge Sårheim en høringsuttale til Bergen kommune sin konsekvensutredning av Ikea sine planer.

– Betenkelig

«Utredningen inneholder feil i omtale av fugleliv. Det står at utrydningstruede fuglearter ikke hekker i området, dette gjør både vipe og åkerrikse som står på den norske rødlisten» skriver de to grunneierne der. «Vipa som i Rødliste 2006 er nær truet, hekker i området», innrømmer Ikea i sin kommentar – levert av arkitektkontoret ABO som lager reguleringsplanen. Om den sterkt utrydningstruede åkerriksen sier Ikea ingenting.

– Dersom det er tilfelle at det er åkerrikse i området, skal det svært sterke argumenter til for å presse gjennom Ikea-utbyggingen, sier generalsekretær i Norsk Ornitologisk Forening Morten Ree (50) Ree, som finner det meget betenkelig at utbygger i sin kommentar til grunneiernes opplysninger kun nevner vipe, og ikke åkerrikse.

Rådgivende biologer

– Er dette en forglemmelse eller er det en bevisst handling ut fra artens status som «kritisk truet» i den nasjonale rødlisten? spør Ree.

– Det er vanskelig å forholde seg til en udokumentert påstand, sier assisterende ekspansjonssjef ved Ikea Jostein Hatlebrekke (39).

– Bakgrunnen for konsekvensutredningen er en rapport fra selskapet Rådgivende biologer AS. De er ekspertene på området, og Bergen kommune har anerkjent deres arbeid som fullgodt i den videre behandlingen av utbyggingsplanene våre.

– Så det er ikke en bevisst handling når dere ikke kommenterer høringsuttalens opplysninger om åkerrikse?

– Av rødlistede arter omtaler den rådgivende rapporten kun vipe. Det er ingen grunn til å tvile på at biologene her har gjort en grundig jobb.

– Hva gjør dere dersom det blir funnet åkerrikse i området?

– Vi vil da i samarbeid med eksperter på området vurdere hvilke tiltak som er mulig å iverksette for å legge forholdene til rette for den sjeldne fuglen.

– Må tas på alvor

Åsane Tidende har også vært i kontakt med rådgiver for Fylkesmannens miljøvernavdeling Stein Byrkjeland, tror det er tvilsomt om det finnes åkerrikse på Nyborgsmyren.

– For 40 år siden var dette et av de viktigste våtmarksområdene i Bergen, sier han.

– Men området har vært utsatt for en massiv industriutbygging, og de rester som er igjen av området i dag har en naturtype og vegetasjon som tilsier at det ikke skal være åkerrikse der. Han mener likevel at observasjonene bør tas på alvor, og at saken må undersøkes i tiden som kommer.

– Dersom åkerriksen er der, lar den alltids høre fra seg! avslutter Byrkjeland optimistisk.

Mer informasjon: Handlingsplan for bevaring av åkerrikse og hjemmesiden til Norsk Ornitologisk Forening. Den spesielle lyden åkerriksen lager kan du høre her .

Besøk Åsane Tidende på nett.

Les flere nyheter på våre lokalsider.

Bør det bygges ut eller ikke? Si din mening.

«CREX CREX»: Åkerriksen har fått det latinske navnet «crex crex» som et forsøk på å beskrive den spesielle lyden den lager, en lyd som stadig færre blir forunt å høre. <a href="http://www.fuglar.no/galleri/lyder/Crex.crex.mp3">Hør lydklipp av lyden fuglen lager her.</a>
Birdlife international
IKEATOMTEN: - Jeg har hørt åkerriksen hvert eneste år så lenge jeg har bodd her, sier Agnar Blindheim, og peker innover mot Nyborgsmyren der den sjeldne fuglen muligens har funnet et tilfluktssted.
Magne Fonn Hafskor
TROVERDIG: - Dersom noen sier at de har hørt åkerriksen, så er det sannsynligvis riktig, sier generalsekretær i Norsk Ornitologisk Forening Morten Ree.
Magne Myklebust
VIPE: - Her går grensen mellom gravplassen og Ikea, sier Agnar Blindheim, mens en oppskremt vipe passerer over hodet hans. ¿ Bortsett fra fugler, så er det vel bare Ikea som trenger et område på 150 mål for å trives, sier han.
Magne Fonn Hafskor
STOLER PÅ EKSPERTENE: - Det er ingen grunn til å tvile på at biologene har gjort en grundig jobb, sier Jostein Hatlebrekke, som lover at Ikea vil gjøre sitt for å legge forholdene til rette dersom det likevel blir funnet åkerrikse i området.
Magne Fonn Hafskor