JØRN-ARNE TOMASGARD

Det er påtroppende sjef for den norske ubåtflåten, Sverre-Nordahl Engeness, som lanserer denne teorien om årsaken til kollisjonen, som skjedde natt til i går, nordvest for Storbritannia.

— Det er en mulighet for at ubåten kan ha kommet bort i et sjikt eller et lag i sjøen som gjør at lyden tar andre veier. Slike sjikt skapes av kaldt og varmt vann som møtes, saltinnhold, strømmer og vind, forklarer Engeness til Bergens Tidende.

— Det blir omtrent som en lydtett vegg, sier han.

Engeness har seilt ubåt i ti år, og han har vært kaptein om bord på to av søsterskipene til KNM «Utstein».

Han forklarer at radaren om bord i en ubåt kun virker når ubåten ligger i overflatestilling. Det eneste mannskapet om bord i ubåten har å forholde seg til når båten ligger i neddykket stilling, er lydene fra fartøyene på overflaten. Instrumentet som brukes til å lytte, kalles passiv sonar. Da lytter man etter motorlyd.

- Kan ikke ha hørt lyder

— Lyden gjør at man kan etablere kurs, fart og avstand til fartøyene man hører, forklarer Engeness.

«Utstein» kan ikke ha hørt motorlyden fra «Kilstraum» på grunn av et lydsjikt i sjøen, tror han.

Ubåtsjefen sier også at store tankskip er konstruert slik at skroget dekker propellen. Det kan være et problem for ubåtene når de skal lytte.

Den vanlige rutinen ved oppstigning er at ubåten først går opp til 30 meters dyp, for så å ligge og lytte etter andre båter. Hører den ingen ting, går den opp.

Det var storm og høy sjø da kollisjonen skjedde like før klokken 04.00 natt til i går.

Engeness tror båten har gått mot overflaten uten å høre noe, så har de kommet gjennom et lydsjikt og hørt lasteskipet. Da har de trolig stoppet oppstigningen og returnert mot dypet. På vei ned kan roret akterut på ubåten ha truffet tankfartøyet.

- Forbundet med risiko

Ubåtsjef Engeness er klar på at det er den som fører kommandoen om bord på ubåten sitt ansvar å unngå sammenstøt med fartøy på overflaten.

— Dette er jo forbundet med risiko. Men vi har klare prosedyrer som skal minimalisere risikoen. Nå skal en undersøkelseskommisjon klargjøre om prosedyrene er brutt. Målet er ikke å henge noen, vi må prøve å bli bedre på det vi gjør, sier han.

— Vi må tolerere at feil gjøres, det er grunnleggende for virksomheten vår. Men er det vist uaktsomhet, kan det i ytterste konsekvens føre til det du sier, svarer Engeness på spørsmålet om en slik sak kan sette kapteinen på land.

På Nato-øvelse

«Utstein» var på øvelsestokt i forbindelse med Nato-øvelsen Joint Maritime Course som nå finner sted i Skottland.

MT «Kilstraum» fra bergensrederiet Anders Utkilens Rederi var på vei fra Liverpool til Elnesvågen ved Molde da den kolliderte med ubåten ved Isle of Lewis. Ifølge rederidirektør Ronald Hansen frakter skipet kalsiumkarbonatslurry, et produkt som brukes til å bleke papir. «Kilstraum» gikk uten last da den ble truffet av ubåten. Det ble ikke funnet noen lekkasjer i skipet etter sammenstøtet.

Ubåten fikk skade på et av fire ror, men ingen innvendige skader, ifølge orlogskaptein Gisle Martin von Hasenbrädl som siteres på Forsvarsnett. «Utstein» ble tatt i land for tekniske undersøkelser i Stornaway i Skottland.