I dag har Olje— og energidepartementet invitert alle berørte kommuner, fylkeskommunen, BKK, Statnett og ulike organisasjoner til høringsrunde om kraftlinjen gjennom Hardanger.

I overkant av 100 mennesker har møtt opp i bankettsalen på Hotel Norge, i stor grad politikere og aktivister.

Avviser kritikken

Høringen ledes av olje- og energiministeren selv, som avviser kritikken som har kommet i forkant av høringen.

— Jeg håper det kommer mange engasjerte innlegg og innspill i dag. Jeg ser frem til en interessant dag i Bergen, sier Terje Riis-Johansen (Sp) før møtet starter.

- Så snart som mulig

Naturvernforbundets leder, Lars Haltbrekken, har reagert på at de fire ekspertutvalgene som la frem sine rapporter 1. februar, ikke er til stede på høringen.

— Utvalgene har gjort sin jobb, og det er vel kjent hva de mener. Det viktige med denne høringen er at jeg kan få innspill fra andre parter, sier Riis-Johansen.

- Men mange mener at du for lengst har gjort opp en mening i denne saken. Er du åpen for at du kan skifte mening basert på det du hører i dag?

— Ja, når vi har satt i gang en så omfattende prosess, så er det fordi det er en realitet. Vi skal lytte til alle innspillene, og ta de med når vi skal ta en beslutning i denne saken, sier statsråden.

Han vil ikke gi noen dato for når regjeringen vil ta en avgjørelse, men sier at det skal skje «så snart som mulig».