Da den siktede 55-åringen sist mandag ble fengslet for fire nye uker, mente dommerfullmektig Harald B. Anderssen i Follo tingrett at det ikke er fare for at den antatte Lommemannen vil forsøke å skaffe seg alibi eller forspille bevis i saken.

55-åringen ble likevel fengslet, med henvisning til at det ville være egnet til å støte folks rettsfølelse dersom han ble løslatt.

Politiet var sterkt uenig i tingrettens vurdering av bevisforspillelsesfaren, og anket til lagmannsretten.

Nå har Borgarting lagmannsrett gitt politiet medhold. Dommerne mener at det foreligger en reell fare for at 55-åringen vil forsøke å forspille bevis dersom han skulle løslates. De mener 55-åringen kan forsøke å skaffe seg alibi i sakene der politiet ikke har DNA-spor, og at han vil kunne forsøke å kontakte personer politiet er interessert i å snakke med før politiet rekker å avhøre dem.

Tingretten ga heller ikke politiet medhold i at 55-åringen bør underlegges brev— og besøkskontroll i varetekt. Også her er lagmannsretten uenig. Dommerne viser til den bevisforspillelsesfaren de mener er til stede, og mene hensynet til etterforskningen tilsier at 55-åringen bør sitte med brev- og besøkskontroll.