• Det er vanskelig å slå fast at det er galt av institusjonen å anmelde saken.

Det sier Kirsten Sandberg, professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

— Institusjonen kan se det slik at ungdommene må ta ansvar for egne handlinger, og den vil markere at vold er uakseptabelt. Men det kan også ses som en ansvarsfraskrivelse fra institusjonens side. Institusjonen må ha andre virkemidler, siden poenget med plasseringen er at den unge skal få behandling, sier Sandberg.

Sandbergs spesialfelt er barnerett, og hun har jobbet mye med problemstillinger rundt barnevern.

Uten å ville kommentere denne saken, peker hun på at når ungdommer er under tvangstiltak (se faktaramme) har institusjonen et spesielt ansvar.

— Det er sjelden foreldre anmelder sine barn for vold mot seg selv, blant annet fordi foreldrene ser at de har et ansvar for sine barn. Det er en parallell til slike saker. Dette er jo noe annet enn om en 16-åring slår ned en person på åpen gate. Som regel blir vel heller ikke ungdommer i barnevernstiltak anmeldt for slag, sier hun.

Når saken først kommer for retten, kan en domstol normalt ikke frikjenne på grunnlag av at institusjonen hadde ansvar for ungdommen.

— I strafferetten er det lagt stor vekt på personlig ansvar for egne handlinger. Men det kan tas høyde for slike forhold under straffeutmåling. Han vil dessuten ganske sikkert få en betinget dom på grunn av lav alder.