Hun mener ansatte ved skjenkestedene i Bergen må gå i seg selv. SIRUS-undersøkelsen viser ifølge Gaarder at bransjen har store problemer:

– Det kan nesten ikke bli verre.

Hyppigere kontroller

Når overstadig berusede skuespillere raver rundt med fulle ølglass, kan man lure på hvorfor kommunens skjenkekontrollører ikke rapporterer flere brudd på alkoholloven.

– Det er et godt spørsmål, og svaret er at vi har hatt for lite penger til kontroller. I år økte bystyret budsjettmidlene, og så langt har vi hatt 14 inndragninger, sier Gaarder.

Til sammenligning ble det før 2007 ikke inndratt flere enn fire skjenkebevillinger på et og samme år.

– Det er ikke et mål for oss at flere bevillinger inndras, men når utestedene skjenker 84 prosent av de fulle folkene som dukker opp, må vi kontrollere hyppigere.

Vil ha skjenkeeksamen

De siste 15 årene har antallet skjenkebevillinger i Bergen økt med 300 prosent. I samme periode har kontrollbudsjettet kun økt med 60 prosent, ifølge Gaarder.

– Vi har ikke saksbehandlingskapasitet til å fange opp alle mindre overtredelser.

– Hva med opplæringen? SIRUS peker på at kursene dere arrangerer ikke virker?

– Opplæringen har ingen effekt så lenge folk ikke bruker det de har lært, men vi vil gjøre noen justeringer i opplegget for å mer fokus på skjenking av overstadig berusede personer.

Et av tiltakene Gaarder vurderer å innføre, er å stille krav om at alle kursdeltakere må bestå en prøve før de kan stille seg bak tappekranene.