— Når et firma har avdekket høye verdier av muggsopp, er det et fellende bevis, sier Stig Høisæther, leder i Leieboerforeningen.

— Det er utrolig at huseieren kan ta så lett på dette. Det virker som om han er mer opptatt av husleien enn av å få fjernet problemet, sier Høisæther.

Han kjenner til flere saker der huseiere bare vasker vegg muggen med en varm klut, og maler over igjen.

— Det nytter ikke, da kommer det bare igjen, sier Høisæther.

Han anbefaler alle leieboere å melde fra til utleier skriftlig med en gang de oppdager muggsopp. Ifølge Høisæther kan leietaker kreve at huseier retter mangler.

— Blir det ikke gjort, kan man holde tilbake leien til det skjer noe. Man kan også kreve erstatning for ødelagt helse og verdier, sier han.