KAN ALLTID LÆRE: Statsminister Erna Solberg roser redningsmannskapene for arbeidet i kampen mot flammene. Når ting roer seg skal de gjennomgå forløpet for å lære av det som ble gjort.
Stein Bjørge/Aftenposten

Statsministeren reiser i kveld til Lærdal for å få høre og se hva som skjedde fra dem som opplevde brannen. Hun er ventet å ankomme mandag morgen. Sett utenfra mener hun slukkingen av brannen har vært imponerende.— Det viser at vi har hatt et god og gjennomført redningsarbeid i Lærdal. De har tenkt gjennom hvordan de skal løse brannutfordringene, og vært gode til å improvisere når nettet gikk ned.

Skal lære

Nå skal de gå grundig gjennom hendelsesforløpet for å se hva som kunne vært gjort bedre. Solberg sier det ikke har tilflytt henne informasjon som tilsier at noe ikke har vært gjort godt nok.

— Men det er alltid noe å lære av et slikt forløp, slik at man blir bedre rustet til senere. - Er vi for sårbare for slike hendelser?

— Det er lenge siden vi har hatt en slik storbrann. Men brann skjer, og at den kommer sammen med så dårlig vær, med mye vind, er skrekkscenarioet. Som samfunn kan vi ikke verne oss mot alt. Spørsmålet er om vi løser det best mulig når det skjer.

— Telefonnettet har vært nede i timesvis?

— Når basestasjoner brenner opp, så hender dette. Vi må være klar over at vi kan oppleve hendelser hvor nettet ikke fungerer. Det vi må sikre er at det kommer raskt opp igjen, og nå kommer vi med et nødnett slik at nødtjenestene skal kunne kommunisere selv uten basestasjonene.

Kommer nett

Statsministeren viser til at det nå kommer et nytt nødnett i Sogn og Fjordane som skal sikre at slik kommunikasjon skal være tilgjengelig.

— Vi skulle selvfølgelig ønsket at dette alt var på plass, men nå rulles det ut raskt. Det er lite tjenlig å diskutere om det allerede skulle vært oppe. Det arbeidet er vanskelige å forsere.

Solberg har selv vært i Lærdal en rekke ganger. Hun er glad for at ikke flere av de fredede bygningene gikk med i brannen, men påpeker samtidig at det ikke er hovedfokuset nå.

— Det er viktig med vernede bygnigner, men viktigst med mennesker. Det er utrolig bra at ingen liv gikk tapt.

Statsministeren sier de skal ha dialog med kommunen for å finne ut hvordan de kan bygge opp igjen lokalsamfunnet.

— Vi skal stille opp for å hjelpe. Vi må få oversikt over hva som trengs av sikkerhetstiltak, hva som har skjedd med kommunal struktur og private boligere. Når slikt rammer, har vi tradisjon for at staten hjelper til.