• For Venstre er det et ufravikelig prinsipp at man ikke kan utvise noen for kriminell virksomhet uten at vedkommende har fått prøvd sin sak for retten. Det gjelder også mullah Krekar.

Det sier stortingsrepresentant May Britt Vihovde (V). Hun stiller seg dermed bak deler av argumentasjonen fra Bergen Venstre, men mener lokallaget går for langt i sin kritikk av kommunalministeren. I pressemeldingen fra Bergen Venstre heter det blant annet:

«Kommunalministeren har ved flere anledninger vist at hun er villig til å benytte virkemidler som ikke er forenlig med Venstres verdisyn!»

— Min oppfatning er at Høyre og Venstre har samme verdisyn i innvandringspolitikken. Vi ønsker nok i noen tilfeller å gå lenger enn våre regjeringspartnere, men det er enighet om den politikken regjeringen nå fører. Norge skal være en trygg havn for mennesker på flukt, men vi må samtidig stille krav til innvandrerne. Vi skal heller ikke være et fristed for kriminelle. For Venstre er det også viktig at Norge skal gi såkalt kjønnsbasert asyl, og vi håper at Høyre er enige med oss på dette punktet, sier Vihovde.

Hun sier at hun ikke har oppfattet at regjeringspartnerne er på kollisjonskurs.

— Solbergs notat om at kriminelle skal kunne utvises uten dom var det mange som reagerte sterkt på. Dette forslaget ble jo også trukket tilbake. Ellers er jeg tilfreds med den politikken som nå føres, sier Vihovde.