KRISTIAN LYKKESLET STRØMSKAGAksnes er urolig for utviklingen, men å overprøve skolereglementet på enkeltskolene vil hun ikke være med på.— Det ble laget retningslinjer for ti år siden, men nå må vi revurdere disse.Hun ønsker å være med på å sette i gang opplysningsarbeid og holdningskampanjer. Her håper hun at russen innser hvor grensene må gå. Må reagere - Hærverk og kriminelle handlinger kan ikke aksepteres bare fordi man har på seg russedress. Dette må vi få dem til å forstå. Skolereglementet må rektorkollegiet og skolene selv jobbe med. Gjennom dialog med russestyrene kan skolene lage klare retningslinjer, mener Aksnes. Samtidig etterlyser rektorene klare og konkrete utspill fra politikerne. - Dette er en så viktig debatt at det ikke burde være opp til hver enkelt skole å gjøre seg opp en mening. Jeg savner politikerne i debatten. Dette er jo ikke bare et problem for skolen, det gjelder fritiden til russen også. Foreldre og samfunnsborgeren må engasjere seg, sier Randi Wennemo, rektor ved Fana Gymnas. Skolene makter ikke Hun får støtte av lederen i rektorkollegiet, Aud Eva Bjørdal. Det er viktig for alle at feiringen etter endt skolegang skjer på en skikkelig måte. Dette har vi strevd med i alle år uten å finne løsningen. Med regelverket skolen har i dag klarer vi det ikke. Det viser seg år etter år, sier Bjørdal.Begge påpeker at det er blitt verre. Det er stor forskjell på ungdomsgenerasjonene. Atferden til ungdommen generelt avspeiles i også i russefeiringen.- De må begynne å tenke på seg selv. Det er deres helse og rulleblad det går ut over. Jeg savner reaksjoner fra foreldrene og samfunnet ellers. En enkel løsning på problemet ser jeg ikke. Hadde jeg visst veien å gå, hadde jeg gått den for lenge siden, sier Bjørdal.