• Jeg forstå godt at det er frustrerende å få rammebetingelsene endret på så kort varsel, men rent juridisk er dette greit, sier professor dr. juris Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen.

— Inntil budsjettet er vedtatt, kan man ikke stole på at tilskuddsordninger blir videreført med samme innhold, hvis ikke det er gitt særlig tilsagn om dette, sier Bernt til Bergens Tidende.

Siden vedtaket om halvering av tilskuddet er et ledd i kommunens ordinære budsjettbehandling, har barneparkene sannsynligvis ikke noe rettslig grunnlag for å motsette seg et slikt kutt, fastslår Bernt.

— Slik må den alminnelige regelen være. Ellers ville ikke politikerne ha det nødvendige handlingsrom i sluttfasen av budsjettbehandlingen. Hensynet til dem som trodde at de var sikret en videreføring av støtten, er selvsagt noe man bør ta i betraktning ved en slik omlegging, men det er et politisk og ikke en juridisk vurdering.