Han mener vedtaket ikke tar hensyn til byggets konstruksjon i forhold til bærevegger, trappehus og heis.

Gjennom sin advokat Ståle Eeg Nielsen, har utbygger Ole Rakner klaget på rivingsvedtaket i Svartediksveien 23 en rekke ganger.

I et brev fra advokaten, står det at deler av den ene blokken ikke kan rives fordi en av de gjenværende leilighetene da vil bli uten adkomst.

«Følgelig vil heller ikke gesimsen i blokk C mot Stemmeveien kunne bli senket slik Fylkesmannen har bygget på som en avgjørende forutsetning for sitt vedtak. Det er åpenbart at Fylkesmannen ikke har vært oppmerksom på dette entydige faktum», står det i brevet fra advokaten.

— Dette lar seg gjøre. Det finnes profesjonelle arkitekter som kan finne løsninger på dette. Byggesakssjef Else-Kristin Foss Vikenes.

Fylkesmannen står imidlertid på sitt, og svarer at saken er vurdert grundig flere ganger.

— Lar seg gjøre

Det er nå sendt ut pålegg fra Bergen kommune til Ole Rakner og Byggutvikling AS om at leilighetene må rives.

— De nye opplysningene har ikke noen innvirkning på beslutningen. Vedtaket står og skal gjennomføres, sier byggesakssjef Else-Kristin Foss Vikenes ved Bergen kommune.

— Dette lar seg gjøre. Det finnes profesjonelle arkitekter som kan finne løsninger på dette, sier hun.

Tidsfrist

Utbygger Ole Rakner har nå fått frist til 30. mars. Innen den tid skal kommunen ha mottatt tegninger på hvordan bygget skal se ut etter rivingen.

— Hele øverste etasje av blokk D skal rives. Det skal også deler av blokk C. I tillegg skal vi ha nye tegninger. Bygget skal se ordentlig ut og det skal fungere. Her er det forskrifter som må følges, sier byggesakssjefen.

Det er snart et år siden Fylkesmannen i Hordaland fattet sitt endelige vedtak om riving av deler av de omstridte leilighetsbyggene i Svartediksveien. Likevel har ingenting skjedd.

— Dette er en sak som har pågått så lenge, at vi vil følge den opp så fort som bare mulig. Dette må bli gjennomført nå. Det er derfor det er gitt en tidsfrist, sier hun.

Dersom ikke rivingen gjennomføres, vurderer kommunen å gjøre det selv.

«...endringer kan da bli gjennomført for de ansvarliges regning», står det i brevet fra kommunen.