Fredag skrev BT at politiet sannsynligvis må løslate en eller flere siktede i en grov narkotikasak. Årsak: Overfylte fengsler.

— Vi vet ennå ikke hvor mange vi må slippe løs, men vi frykter at det kan bli så mange som tre. Det kan helt klart skade etterforskningen vår, sa politiadvokat Marita Mellingen til BT tidligere fredag.

Politiet fant større mengder hasj, amfetamin og narkotiske tabletter da de slo til mot et rekkehus på Bønes mandag. Fire menn er siktet og varetektsfengslet i saken så langt.

Politiet frykter at de siktede vil forspille bevis dersom de blir løslatt.

- Uholdbart

Byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen (H) sier det ikke er til å leve med at fulle fengsler tvinger politiet til å løslate personer som er mistenkt for alvorlig kriminalitet.

— Her i Bergen jobber flere etater sammen for å få stengt Nygårdsparken - og dermed bli kvitt den åpne russcenen - samtidig som mistenkte langere går fri fordi det ikke er varetektskapasitet. Det er uholdbart, sier byrådslederen.

Kriminalomsorgen region vest har i flere år hatt mellom 98 og 99 prosent belegg på sine soningsinstusjoner i Bergen, Ålesund, Vik og Hustad.

Vil påvirke sentralt

Nå må det omprioritering til i fengselspleien, mener Stolt-Nielsen. En enkel måte å løse problemet på, vil være å kjøre med lavere beleggsprosent, sier hun.

— Det må være mulig for Kriminalomsorgen å flytte andre innsatte for dermed å frigjøre antallet plasser som er øremerket til varetektsinnsatte. En annen måte å løse problemet på, er å ta opp igjen tanken om å kjøpe soningsplasser utenlands. Problemstillingen bør være svært godt kjent for de fleste, sier byrådslederen.

- Ditt parti sitter i regjering - og har dermed mulighet til å bevilge midler til andre tiltak - som for eksempel å bygge flere soningsplasser. Bør du ikke ta denne saken opp med dem også?

— Ja. Jeg vil også be mine partikolleger sentralt om å se på situasjonen i hele fengselsnorge, for å sikre at vi endelig får et tilstrekkelig antall varetektsplasser. Vi kan ikke være bekjent av en slik situasjon, samtidig som vi alle jobber for å få bukt med det store narkotikaproblemet. Det kan ikke være slik at langere går fri, sier hun.

Bruker millionbeløp

Politiet har i flere år støtt på lignende problemer med å finne plass til siktede som blir varetektsfengslet.

I 2010 brukte politiet i Hordaland nær to millioner kroner på ekstraordinær fangetransport som følge av fulle fengsler.

Påtaleansvarlig Gunnar Fløystad i politiet pekte så sent som i fjor høst Kriminalomsorgen ut som de ansvarlige for den prekære varetektssituasjonen.

- Kriminalomsorgen er pålagt å sørge for at personer i varetektoverføres tidsnok til fengsel. Situasjonen har vært uholdbar lenge, og det er ikke gjort nok for å løse den. Dette går ut over bekjempelsen av kriminalitet. I verste fall gjør plassmangelen at vi må løslate folk som er arrestert, men som absolutt burde vært holdt fengslet og dømt, sa Fløystad ti BT i oktober i fjor.

BT har tidligere skrevet at opp mot 90 prosent av varetektsfangene i Hordaland sitter for lenge på glattcelle.

- Må bygge flere plasser

Regiondirektør Per Sigurd Våge i Kriminalomsorgen vest bekrefter at varetektssituasjonen er akutt for tiden.

— Presset på varetektsplasser innenfor vår region går i bølgedaler, og akkurat nå ser vi en bølgetopp, sier han.

Våge ønsker ikke å gå inn i noen ordkrig med byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen, men avviser at situasjonen har en enkel og kjapp løsning.

— Vi har lang erfaring med hvordan vi internt må takle dette problemet, og vi har gjort mange grep gjennom de 20 årene jeg har levd med akkurat denne problemstillingen. Vi mener, og har ment lenge, at løsningen ligger i at det bygges flere soningsplasser, sier Våge.

Han bedyrer at han blir glad hver gang debatten blusser opp igjen.

— Det er positivt at politiet og politikere skjønner Kriminalomsorgens dilemma når fengslene er fulle. 98 eller 99 prosents belegg - året rundt - er normalsituasjonen for våre fengsler, og det har det vært i flere år, sier Våge, som leder en region som disponerer 270 lukkede og 200 åpne soningsplasser.